Skelbiame

2013-07-29 08:56:00

Kviečiamųjų studijuoti pirmosios pakopos (bakalauro) studijose dėmesiui!

mrubusimieji2012

Informuojame, kad pakviestieji studijuoti Mykolo Romerio universiteto pirmosios pakopos (bakalauro) studijose nuo liepos 29 d. 9 val. iki rugpjūčio 2 d. 16.00 val. turi atvykti į MRU ir pasirašyti studijų sutartį.

Dokumentai priimami ir priėmimas įforminamas: Vilniuje, Ateities g. 20, (darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.30 val.)

Pakviestų į VIEŠOJO SAUGUMO FAKULTETĄ dokumentai priimami ir priėmimas įforminamas: Kaune, Maironio g. 27 (darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val.).

Įforminant priėmimą reikia:

  • pakviestiems studijuoti arba jų įgaliotiems asmenims (su notaro patvirtintų įgaliojimu), atvykti pasirašyti studijų sutartį;
  • pateikti brandos atestato ir (arba) jo priedų ar kito įgytą vidurinį išsilavinimą patvirtinančio dokumento originalus ir MRU rektoriaus įgalioto asmens patvirtintos jų kopijos (kopijos įteikiamos), galima pateikti ir notaro tvirtintus dokumentus;
  • pateikti registracijos įmokos 120 Lt, sumokėtos į MRU sąskaitą banke, kvitą arba patvirtintos dokumentų kopijos, įrodančios teisę nemokėti registracijos įmokos;
  • pateikti paso asmens duomenų puslapio kopijas arba asmens tapatybės kortelės kopijas (kopija įteikiama);
  • pateikti dokumentų, patvirtinančių pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde, kopijas (kopijos įteikiamos).
  • įstojusiems į nuolatines studijas pateikti prašymą skirti bendrabutį (jeigu reikia). Kartu su prašymų pateikiami papildomi dokumentai nurodyti MRU tinklapyje (rasite čia).

Registracijos įmoka.

  • Kviečiamieji studijuoti per Bendrąjį priėmimą registracijos įmoką 120 Lt moka į Mykolo Romerio universiteto sąskaitą Nr. LT857300010002492590, AB”Swedbank”, banko kodas 73000, įmokos mokesčio kodas 101939, mokėtojo kodas yra asmens kodas. Kvitas pateikiamas priėmimo įforminimo metu.

Daugiau informacijos čia.

Sėkmingų studijų Mykolo Romerio Universitete!