Vizitai, susitikimai

2013-06-26 09:34:00

Paminėtas prof. habil. dr. Mindaugo Maksimaičio jubiliejus

image024 Birželio 27 d.  Universiteto bendruomenė paminėjo Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Teisės filosofijos ir istorijos katedros prof. habil. dr. Mindaugo Maksimaičio 80-ties metų jubiliejų.

Posėdžio metu buvo pristatoma prof. habil. dr. Mindaugui Maksimaičiui skirta Liber Amicorum knyga „Teisės raida: retrospektyva ir perspektyva“.

Prieš posėdį vyko gerbiamo profesoriaus knygų ir kitų jo darbų parodos atidarymas Mykolo Romerio universiteto bibliotekos foje.
Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko