Renginiai ir įvykiai

2013-06-25 13:38:00

Tarptautinė mokslinė konferencija „Buveinių deginimo poveikis ekosistemoms ir dirvožemiui“

mru-fesp-4-2013

Liepos 2-5 d. Mykolo Romerio universitete vyko  IV tarptautinė mokslinė konferencija „Buveinių deginimo poveikis ekosistemoms ir dirvožemiui“. Konferencija skirta gaisro poveikiui dirvožemio savybių ir ekosistemos pokyčiams atskleisti.

Pasak vieno Konferencijos organizatorių, Mykolo Romerio universiteto (MRU) Aplinkos valdymo centro vadovo prof. dr. Irmanto Lazdinio, Lietuva, esant dabartinei visuotinio atšilimo tendencijai, kaip ir kitos pasaulio valstybės tampa vis  labiau pažeidžiama dėl miškų gaisrų,  kurie  daugelyje šalių  yra  ne tik svarbus gamtinis ir kultūrinis paveldas, bet ir esminis ekosistemos modeliavimo ir valdymo elementas.

Konferencija yra tęstinė ir kiekvienais metais vyksta tose šalyse, kuriose yra vykdomi planuojamų gaisrų taikymas ekosistemų valdyme. Rytų Europoje tokie darbai vykdomi menkai, nedaug atlikta ir tyrimų apie planuojamų gaisrų taikymą borealinėje zonoje“, - pasakoja MRU Viešojo administravimo instituto Aplinkos valdymo centro profesorius I. Lazdinis.- „Lietuvoje pirmieji planuoti deginimai buvo atlikti Dzūkijos nacionaliniame parke 2011 m., todėl mūsų šalis rengti Konferenciją buvo pasirinkta ne tik todėl, kad joje jau pradėti tokie ekosistemų valdymo darbai, bet ir skatinant platesnį dėmesį“.

Praėjusiais metais mokslinė Konferencija vyko Portugalijoje, kitais metais bus rengiama Jungtinėje Karalystėje. Mykolo Romerio universiteto Aplinkos valdymo centro surengtoje Konferencijoje  dalyvaus per 60 dalyvių iš užsienio, bus atstovaujama 16 pasaulio valstybių: Kroatijai, Suomijai, Vokietijai, Olandijai, Airijai, Lietuvai, Portugalijai, Rusijai, Slovėnijai, Pietų Afrikai, Ispanijai, Turkijai, Jungtinei Karalystei, Izraeliui, Jungtinėms Amerikos valstijoms, Lietuvai.

Liepos 2 d. prasidėjusią Tarptautinę mokslinę konferenciją „Buveinių deginimo poveikis ekosistemoms ir dirvožemiui“ sveikino aplinkos ministras Valentinas Mazuronis, MRU mokslo ir tarptautinių ryšių prorektorė prof. dr. Inga Žalėnienė, Politikos ir vadybos fakulteto dekanas doc. dr. Algirdas Monkevičius, Konferencijos pirmininkas Barselonos (Ispanija) universiteto prof. dr. Xavier Úbeda.

Renginį pagrindine paskaita atidarė Londono Karališkosios kolegijos (JK) pro. dr. Guillermo Rein, kuris kalbėjo apie gaisrų poveikio vertinimą dirvožemiui ir ekosistemoms. 

Ketvirtadienį, liepos 4 d., Konferencijos dalyviai vyko į Dzūkijos nacionalinį parką, kur buvo supažindinami su jame 2011 m. atliktu mokslinių eksperimentu - miško ekosistemų  valdymu gaisrų pagalba. Tarptautiniai ekspertai, pastebi prof. dr. I. Lazdinis, galėjo akivaizdžiai įvertinti, kaip ekosistemos šiame unikaliame parke atsikuria po gaisrų, taip pat palyginti gaisrų paveiktas ir nepaveiktas ekosistemas.

Liepos 1 d. MRU vyko IV tarptautinės mokslinės konferencijos „Buveinių deginimo poveikis ekosistemoms ir dirvožemiui“ įvadiniai kursai.

Atsižvelgiant į tai, kad geriausi šios srities pasaulio mokslininkai dalyvauja Konferencijoje, jos organizacinis komitete FESP4 nusprendė parengti įvadinius kursus, skirtus studentams, kurie galėtų pristatyti savo darbus, pabendrauti ir diskutuoti su patirtį šioje srityje pelniusiais mokslininkais ir pagilinti žinias gaisro poveikio dirvožemio savybėms ir visai ekosistemai srityje.

Kursai buvo skirti pristatyti bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros studentų darbams ekologijos, inžinerijos srityje ir specialistams, dirbantiems miško valdymo sferoje.

Daugiau apie konferenciją ir jos programą galite rasti čia.

Konferenciją organizavo MRU Politikos ir vadybos fakulteto Viešojo administravimo instituto Aplinkos valdymo centro kolektyvas.
Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko