Konferencijos, seminarai, paskaitos

2013-06-04 14:50:00

Mokslinė – praktinė konferencija „Globalizacijos iššūkiai baudžiamajai justicijai“

teisink

Birželio 28 d. Mykolo Romerio universitete vyko  MRU, Vilniaus universiteto ir  Vytauto Didžiojo universiteto teisės fakulteto parengta mokslinė – praktinė konferenciją „Globalizacijos iššūkiai baudžiamajai justicijai“

Mokslinė – praktinė konferencija „Globalizacijos iššūkiai baudžiamajai justicijai“ skirta pažymėti Lietuvos Respublikos baudžiamojo ir baudžiamojo proceso įstatymų įsigaliojimo dešimties metų sukaktį, kartu aptarti ir diskutuoti apie baudžiamosios justicijos teorines ir praktines aktualijas, iššūkius, su kuriais susiduriama arba kuriuos galima pažaboti globalizacijos kontekste.

Konferencijoje pranešimus pristatė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, mokslo institucijų atstovai. Buvo diskutuojama apie Lietuvos baudžiamųjų ir baudžiamojo proceso įstatymų raidą, reglamentavimo ir taikymo teisminėje praktikoje teorines ir praktines problemas, iššūkius globalizacijos procese.

Renginys buvo skirtas teisėsaugos ir teisingumo institucijų atstovams, mokslininkams bei visiems, kurie domisi baudžiamąja justicija tiek nacionaliniame, tiek ir globalizacijos procesuose.


Konferencijos programa  

Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko