Renginiai ir įvykiai

2013-04-24 16:15:00

Mokslinė konferencija „Vertybės filosofijoje ir filosofija vertybėse“

dsc0004 Balandžio 26 d. vyko MRU Humanitarinių mokslų instituto Filosofijos katedros organizuota mokslinė konferencija „Vertybės filosofijoje ir filosofija vertybėse“. Mykolo Romerio universiteto mokslininkai ir svečiai samprotavo apie filosofijos vaidmenį ir filosofinio išsilavinimo vertę šiuolaikiniame pasaulyje bei besikeičiančioje visuomenės mąstymo paradigmoje.

Vertybių tematika nors ir netiesiogiais (ontologiniais, gnoseologiniais, etiniais, teologiniais) pavidalais per visą filosofijos istoriją buvo reikšmingas svarstymų objektas. Tai liudija jau antikinė filosofija – „gėrio“, „grožio“, „dorybės“, „tiesos“, „išminties“ ir kitos pamatinės sąvokos. Naujaisiais laikais buvo pradėta suvokti žmogaus vertybinio santykio su tikrove savitumą ir skirtingumą nuo kitokių santykių. Iki šiol nuolatos svarstomos tokios problemos, kaip antai: vertybių rūšys ir apimtis, vertybių savitumas, vertybės ir gėrybės, vertybių kriterijai, vertybės ir normatyvumas, vertybių jėga ir bejėgiškumas. Šiame aksiologijos kontekste kyla ir vertybinio reliatyvizmo, nihilizmo, vertybių krizės, visuomenės vertybinio nuosmukio ir atgimimo problemos. Ar su postmoderniąja mąstysena neatėjo ir post-vertybinis laikotarpis? Tyrėjų dėmesio daugiausiai susilaukia etinės, estetinės, politinės, religinės, teisinės vertybės.

Konferencijos programa .

 Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko