Renginiai ir įvykiai

2013-04-05 10:19:00

Seminaras-diskusija „ Elektroninė valdžia Lietuvoje: vizijos ir tikrovė“

elvaldziamru Balandžio 11 d. Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Konstitucinės ir administracinės teisės institutas rengė seminarą – diskusiją tema „ Elektroninė valdžia Lietuvoje: vizijos ir tikrovė“.

Renginyje dalyvavo ir pranešimus skaitė Informacinės visuomenės plėtros komiteto, Susisiekimo ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos atstovai, MRU mokslininkai.

Viešojo administravimo sektorius visame pasaulyje yra kritikos taikinys.  Priežastis paprasta  -  dėl didelio biurokratizmo, procedūrų sudėtingumo ir neskaidrumo, viešasis sektorius veikia nepakankamai efektyviai, todėl mokesčių mokėtojai tikriausiai pagrįstai tikisi ir reikalauja pigesnės valstybės bei  vietos savivaldos institucijų veiklos.

Ar elektroninė valdžia gali išspręsti šias problemas?

Elektroninė valdžia - tai galimybė per internetą ar kitokiu nuotoliniu būdu apmokėti už komunalines paslaugas, užsisakyti reikalingas pažymas, pateikti užklausimus ir gauti į juos atsakymus, per rinkimus balsuoti už norimą kandidatą ir t. t. Kitaip sakant ten, kur tiesiogiai nėra būtina susitikti su valdininku, žmogus turės galimybę sutvarkyti savo reikalus nuotoliniu būdu.

Elektroninė valdžia dažniausiai suvokiama kaip valstybinės valdžios tąsa elektroninėje erdvėje, pasireiškianti kaip valstybės funkcijų realizavimas, organizacinių pokyčių tobulinimas pasitelkiant informacines technologijas. Elektroninė valdžia yra vienas iš būdų modernizuoti valstybės valdymą, sėkmingai vykdyti valstybės reformą, prisitaikant prie žinių visuomenės reikalavimų, pagerinti visuomenės ir valdžios ryšio kokybę.   Viešajame administravime elektroninė valdžia yra ir visada liks priemonė įgyvendinti valstybės valdymo reformą. Skaidresnis valstybės valdymas, valstybės tarnautojų asmeninė atsakomybė, aiški atskaitomybės sistema, skaidrūs sprendimų priėmimo mechanizmai – tai tik keletas tiesiogiai su valdymu susijusios naudos aspektų.

Šioje diskusijoje pranešimus skaitė ir atsakymus pateikė:

Informacinės visuomenės plėtros  komiteto  prie Susisiekimo ministerijos  direktorius  Rytis Kalinauskas  - skaitė pranešimą  „Elektroninės paslaugos viešajame sektoriuje: dabartinė situacija ir ateities tendencijos“.

Vidaus reikalų ministerijos Elektroninės valdžios politikos skyrius patarėjas dr.  Vytautas Krasauskas  - pristatė „Naują  elektroninės  valdžios stebėsenos metodiką “.

MRU Socialinės politikos fakulteto Komunikacijos ir informatikos instituto direktorius doc. dr Tadas Limba – kalbėjo tema "Elektroninės valdžios paslaugų modeliai savivaldybėms: nuo teorijos prie praktikos".Nuotraukos: Tomo Tamulevičiaus