Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2013-05-17 12:55:00

Sveikiname

dsc0006 Rasą Erentaitę (Socialinės politikos fakultetas, Psichologijos institutas) 2013 m. gegužės 17 d.  anglų kalba apsigynusią disertaciją "Gender identity and its links to other aspects of psychological functioning in adolescence" (Psichologija, 06 S).

GENDER IDENTITY AND ITS LINKS TO OTHER ASPECTS OF PSYCHOLOGICAL FUNCTIONING IN ADOLESCENCE

Based on the lack of attention to the problem of gender identity and its links to psychological difficulties and well-being in adolescence, this study was designed to address the issue by applying a contemporary multidimensional approach to gender identity. The study aims to evaluate the links that particular aspects of gender identity have with important indicators of psychological difficulties and well-being in adolescence. The results of the study contribute to the field of research in several ways. Firstly, the study empirically extends the multidimensional understanding of gender identity to the period of middle- to late-adolescence. Secondly, it allows identifying the direction and strength of unique links between the dimensions of gender identity and important indicators of adolescent psychological difficulties and well-being. Thirdly, the results allow evaluating the extent to which a given set of gender-identity dimensions may contribute to explaining particular difficulties and aspects of well-being in adolescence. The results of the study also provide support for gender invariance of identified links.

LYTIES TAPATUMAS IR JO SĄSAJOS SU KITAIS PSICHOLOGINIO FUNKCIONAVIMO ASPEKTAIS PAAUGLYSTĖJE

Disertacijoje nagrinėjama lyties tapatumo struktūra bei atskirų lyties tapatumo dimensijų sąsajos su psichologinių sunkumų bei gerovės aspektų rodikliais viduriniojoje ir vėlyvojoje paauglystėje. Atliktas tyrimas papildo esamas žinias apie paauglių lyties tapatumą keliais aspektais. Pirma, tyrimo rezultatai leidžia įvertinti, kiek anksčiau vaikų ir ankstyvųjų paauglių imtyse identifikuotos lyties tapatumo dimensijos tinkamos viduriniojoje ir vėlyvojoje paauglystėje. Antra, tyrimas ne tik atskleidžia lyties tapatumo struktūrą paauglystėje, bet ir pagrindžia lyties tapatumo dimensijų stabilumą lyties ir amžiaus atžvilgiu. Trečia, atlikta analizė leidžia įvertinti sąsajas tarp lyties tapatumo ir psichologinių sunkumų bei gerovės aspektų atsižvelgiant į lyties tapatumo dimensijų tarpusavio ryšius bei sąsajas su paauglių lyties vaidmens stereotipais. Tyrimo rezultatai taip pat pagrindžia nustatytų ryšių tinkamumą paauglių vaikinų ir merginų pogrupiuose.