2013-02-21 15:17:00

MRU Garbės daktaro, JAV Ohajo universiteto profesoriaus Algio Mickūno viešos paskaitos

dsc1997 Vasarį ir kovą kviečiame į garsaus lietuvių išeivijos filosofo, fenomenologo, Mykolo Romerio universiteto Garbės daktaro, JAV Ohajo universiteto profesoriaus Algio Mickūno viešas paskaitas Mykolo Romerio universitete (Ateities g. 20). Profesorius skaitys kursą „Politikos filosofija“.

2013 m. vasario 28 d. 16.20–19.30 val. I-414 aud. Graikiškojo polis ir jo ethos atsiradimas. Pamatinių politinės visuomenės principų steigimas.

2013 m. kovo 1 d. 16.20–19.30 val. I-414 aud. Politinė visuomenė ir jos dalyvavimas kare (Atėnai ir Sparta), visuomeninės diskusijos suvaržymai, Sokrato paradoksas.

2013 m. kovo 7 d. 16.20–17.50 val. III-406 aud. Valstybės idėjos atsiradimas metafizikoje ir ontologijoje.

2013 m. kovo 7 d. 18.00–19.30 val. III-406 aud. Klasikinės politinės visuomenės žlugimas, priespaudos hermeneutikos atsiradimas.

2013 m. kovo 8 d. 16.20–17.50 val. I-414 aud. Renesansas ir filosofijos atgimimas jos modernia forma, ontologinė klasikinių principų ir moderniųjų politinės visuomenės pagrindų kontroversija.

2013 m. kovo 8 d. 18.00–19.30 val. I-414 aud. Politinė ir mokslinė Apšvieta, autonomijos ir lygybės klausimo ištakos.

2013 m. kovo 14 d. 11.20–14.30 val. I-107 aud. Politinės visuomenės (demokratijos) logika ir mokslinės Apšvietos jai keliami iššūkiai.

2013 m. kovo 14 d. 16.20–19.30 val. I-107 aud. Demokratinių įstatymų universalumas ir požiūriai į juos šiuolaikinėje Lietuvoje.