Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2013-03-29 17:24:00

Sveikiname

dsc0178 Rūtą Zmejauskaitę (Teisės fakultetas) 2013 m. kovo 29 d. Mykolo Romerio universitete apsigynusią disertaciją "Nematomo žymens registravimo prekių ženklu teisinė problematika" (Teisė, 01 S).

NEMATOMO ŽYMENS REGISTRAVIMO PREKIŲ ŽENKLU TEISINĖ PROBLEMATIKA

Disertacijoje analizuojama, kokiomis sąlygomis nematomi žymenys atlieka pagrindinę prekių ženklo funkciją, t.y. atskiria vieno asmens prekes ir paslaugas nuo kito asmens prekių ir paslaugų. Atsakant į šį klausimą aptariamos pagrindinės kvapo, skonio ir garso charakteristikos, išskiriamos pagrindinės kvapo, skonio ir garso žymenų rūšys, identifikuojami nematomų žymenų funkcionalumo aspektai, identifikuojami pagrindiniai konkurenciniai aspektai, analizuojami išeikvojimo doktrinos taikymo ypatumai nematomų prekių ženklų atžvilgiu.

Taip pat disertacijoje analizuojama nematomo žymens galimybės būti pavaizduotam grafiškai problematika. Aptariama grafinio pavaizdavimo reikalavimo esmė, paskirtis ir vieta absoliučių reikalavimų prekių ženklui sistemoje, analizuojami atskirų tipų nematomų žymenų grafinio pavaizdavimo ypatumai, atskirai aptariant šiuo metu žinomus nematomų žymenų grafinio pavaizdavimo metodus: žodinį žymenų aprašymą, cheminę formulę, nematomų žymenų pavyzdžių (angl. specimen) tinkamumą, atvaizdą, kvapo diagramas, kvepalų radarą, muzikinę penklinę ir garso diagramas.

LEGAL PROBLEMS OF REGISTERING A TRADE MARK CONSISTING OF A NON–VISIBLE SIGN

This dissertation investigates the conditions under which a non-visible sign performs the primary function of a trade mark, i.e. to distinguish the goods or services of one undertaking from those of other undertakings. To answer this question, the dissertation identifies the main characteristics of smell, taste, and sound, the main types of smell, taste and sound signs, the functionality of non-visible signs, the main competitive aspects, and the peculiarities applying the depletion doctrine with respect to non-visible signs.

The dissertation deals with the capability of a non-visible sign to be represented graphically. It describes the essence, purpose and role of the graphical representation requirement in the array of absolute requirements for a trade mark, also analyses the peculiarities of representation of different types of non-visible signs, by focusing more on graphical representation methods known today, such as verbal description of signs, chemical formula, relevance of specimen of non-visible signs, image, diagrams of smell, perfume radar, musical staves, and diagrams of sound.