Renginiai ir įvykiai

2013-01-31 10:00:00

Pritardami studijų krypčių skaičiaus didinimui universitetų rektoriai apgailestauja dėl finansavimo mažinimo

dsc4121

Vasario 1 d. Mykolo Romerio universitete vyko Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) posėdis, kuriame dalyvavo švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis, Seimo Švietimo ir mokslo komiteto narys Vytautas Juozapaitis, kiti garbūs svečiai. Posėdžiui pirmininkavo LURK Prezidentas KTU rektorius prof. Petras Baršauskas.

Posėdyje buvo svarstomi „Vyriausybės nutarimo Dėl 2013 metų finansavimo paskirstymo pagal studijų sritis“ ir švietimo ir mokslo ministro įsakymo „Dėl preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2013 metais priimami studentai, skaičiaus“ projektai.

Universitetų rektoriai nutarė pritarti studijų krypčių grupių skaičiaus didinimui, leidžiančiam valstybės užsakymą paskirstyti artimiau jas susiejant su ekonominių sektorių poreikiais.

Kartu buvo išreikštas apgailestavimas, kad motyvuojant mažėjančiu abiturientų skaičiumi lėšos universitetinėms studijoms mažinamos jau kelinti metai, nors Lietuvos BVP auga. Rektoriai pastebėjo, toks argumentas ne visiškai teisingas, nes mažinimas yra žymiai didesnis nei abiturientų mažėjimas, be to, pastaraisiais metais iki 30 proc. stojančiųjų yra ankstesnių laidų abiturientai. Kita vertus, pastebi LURK, Lietuvos aukštasis mokslas, skaičiuojant vienam gyventojui, yra finansuojamas beveik du kartus mažiau negu ES vidurkis ir yra vienas mažiausių ES.

Atkreiptas dėmesys, kad šiemet numatomas studijų finansavimo mažinimas pakerta šalies konkurencingumo šaknis.

Universitetų rektoriai pasiūlė atsisakyti studijų stipendijų skyrimo tose studijų krypčių grupėse, kur privačios aukštosios mokyklos neturi studijų programų, nes dėl lėšų atskyrimo konkursiniai balai studijų stipendijoms ir valstybės finansuojamoms vietoms gauti gali skirtis.

LURK posėdyje rektoriai taip pat išklausė ir diskutavo dėl MOSTA atstovo Ramojaus Reimerio ir tarptautinės nepriklausomų ekspertų darbo grupės atstovo dr. Gintaro Valinčiaus pranešimo apie Lietuvos mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros (MTEP) ir inovacijų prioritetus. Buvo susitarta į darbo grupes ir komisijas įtraukti ir LURK atstovus.

Buvo aptarti studijų krypčių aprašų ir studijų tarpdalykiškumo klausimai, kuriuos pristatė SKVC direktorius Artūras Grėbliauskas. LURK nariai primygtinai siūlė parengti ir tarpkryptinių bei tarpsritinių studijų aprašus, dėl to Ministerijai pakoreguojant užduotį SKVC.

LURK generalinis sekretorius Kęstutis Kriščiūnas supažindino posėdžio dalyvius su pasirengimu šių metų šių metų spalio 24-25 d. Lietuvoje surengti išvažiuojamąjį Europos universitetų asociacijos (EUA) Tarybos posėdį. Planuojama, kad posėdis vyks Vilniaus ir Mykolo Romerio universitetuose.

Lietuvos universitetų rektorių konferencija yra asociacija, kurią sudaro universitetinių aukštųjų mokyklų rektoriai.

Konferencijos tikslai – skatinti Lietuvos mokslo, studijų, kultūros ir ūkio raidą, aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą, aukštųjų mokyklų tarpusavio ir tarptautinius ryšius, bendradarbiauti su valdžios ir valdymo bei vietos savivaldos institucijomis.Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko