Bendradarbiavimo sutartys

2012-12-13 16:00:00

Socialinės politikos fakultetas bendradarbiaus su Kalėjimų departamentu

pc120008resize Gruodžio 12 d. Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto dekanė prof.dr. Leta Dromantienė ir Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos direktorius Artūras Norkevičius pasirašė  bendradarbiavimo sutartį.

Sutarties pasirašymo metu buvo aptartos laisvės atėmimo vietų įstaigų darbuotojų studijų Socialinės politikos fakultete galimybės, Socialinės politikos fakulteto studentų praktikos  laisvės atėmimo vietose ir probacijos tarnybose aktualijos bei kiti klausimai aktualūs bendradarbiavimui tarp šių institucijų.

Sutartimi abi šalys sutarė bendradarbiauti rengiant ir vykdant bendrus mokslinius tyrimus ir taikomąją mokslo veiklą, tarptautinius ir nacionalinius projektus, įgyvendinant mokslo ir studijų programas, skatinant ir plėtojant socialinės atskirties mažinimo iniciatyvas. MRU it KD įsipareigojo rengti ir dalyvauti mokslinėse konferencijose, seminaruose ir stažuotėse Lietuvoje ir užsienyje, glaudžiai bendradarbiauti keliant darbuotojų kvalifikaciją.