Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2012-12-14 18:00:00

Sveikiname

dsc0001 Simoną Nikartą (Teisės fakultetas, Baudžiamosios teisės ir kriminologijos katedra) 2012 m. gruodžio 14 d. Mykolo Romerio universitete apsigynusį disertaciją "Bendruomenių dalyvavimas nusikalstamumo prevencijoje" (Teisė, 01 S).

BENDRUOMENIŲ DALYVAVIMAS NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJOJE

Disertacijoje kriminologiniu aspektu nagrinėjami bendruomenių dalyvavimo nusikalstamumo prevencijoje teoriniai ir praktiniai ypatumai. Pirmojoje darbo dalyje, remiantis užsienio moksliniais tyrimais, pateikiama bendruomeninės nusikalstamumo prevencijos samprata ir pagrindinės formos, analizuojamas bendruomenės vaidmuo nusikalstamumo prevencijoje ir pagrindiniai bendruomeninės nusikalstamumo prevencijos veiksmingumo aspektai. Antroje darbo dalyje nagrinėjama bendruomenių dalyvavimo nusikalstamumo prevencijoje praktikos situacija Lietuvoje: analizuojami piliečių individualaus ir kolektyvinio dalyvavimo nusikalstamumo prevencijos veiklose rodikliai bei aptariamos pagrindinės bendruomenių dalyvavimo nusikalstamumo prevencijoje formos. Trečioje dalyje, daugiausia remiantis disertanto atliktų empirinių tyrimų duomenimis, tiriami bendruomenių dalyvavimo nusikalstamumo prevencijoje Lietuvoje veiksniai ir pagrindiniai praktinio įgyvendinimo probleminiai aspektai.

COMMUNITIES INVOLVEMENT IN CRIME PREVENTION

In the dissertation the theoretical and practical aspects of communities involvement in crime prevention from a criminological perspective are studied. The first part of the work deals with the concept of community-based crime prevention, identifies the main features and forms of community crime prevention, analyses community role in crime prevention and main aspects of community crime prevention effectiveness. The second part deals with the situation of community participation in crime prevention practice in Lithuania. Firstly, it analyses the indicators of individual and collective citizen participation in crime prevention. Secondly, it discusses the main forms of community participation in crime prevention in Lithuania. The third part, mainly on the basis of the empirical data of this study, analyses the factors of community participation in crime prevention in Lithuania and the main problematic aspects of its practical implementation.