Renginiai ir įvykiai

2012-10-26 14:00:00

Mokymosi visa gyvenimą programos daugiašalio projekto RESME partnerių susitikimas Socialinės politikos fakultete

dsc0550 Spalio 29-31 d. Socialinės politikos fakultete vyko pirmasis Mokymosi visą gyvenimą daugiašalio projekto „On the borderline between child care and mental health treatment in Europe“ - RESME darbo grupės susitikimas. Projekto partneriai iš Suomijos, Jungtinės Karalystės, Danijos, Portugalijos, Vokietijos ir Lietuvos aptarė projekto įgyvendinimo pasirengimą.

Projekto tikslas – gerinti vaikų esančių institucinėje globoje socialinę ir psichinę gerovę. Projekto metu bus atliktas lyginamasis EU šalių tyrimas, kurio pagrindu bus sukurta tęstinio mokymosi programa socialinės ir psichinės sveikatos specialistams, pravesti mokymai kiekvienoje projekto partnerių šalyje, sukurtos konsultacinės grupės, organizuoti nacionaliniai seminarai ir tarptautinės konferencijos, skleidžiama gerosios praktikos patirtis suinteresuotoms šalims.
Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko