Renginiai ir įvykiai

2012-10-16 15:00:00

Sėkmės ir puikių rezultatų linkėta naujiesiems doktorantams

dsc9381 Spalio 19 d. vyko susitikimas su 2012 metais įstojusiais į teisės, vadybos ir administravimo, psichologijos, ekonomikos ir edukologijos mokslo krypčių doktorantūrą. Jaunuosius doktorantus sveikino mokslo ir tarptautinių ryšių prorektorė prof. dr. Inga Žalėnienė, fakultetų dekanai.

„Labai džiaugiamės, kad pasirinkote doktorantūros studijas Mykolo Romerio universitete“, -  susirinkusiems tyrėjams dėkojo prorektorė prof. dr. I. Žalėnienė. Ji taip pat priminė, kad visa mokslo veikla ir doktorantūros studijos Universitete vykdomos remiantis Senato patvirtinta mokslinių tyrimų kryptimi „Socialinės inovacijos globaliai plėtrai“ ir penkiomis tarpdisciplininėmis mokslo programomis. Mokslo ir tarptautinių ryšių prorektorė kvietė doktorantus įsijungti į akademinę bendruomenę ir Universiteto mokslininkų kolektyvus: „Jūsų potencialas pagelbės mūsų mokslininkams kartu rengti mokslinius projektus, dalyvauti nacionaliniuose ir tarptautiniuose mokslinių tyrimų programose“. Prof. dr. Inga Žalėnienė taip pat ragino jaunuosius tyrėjus ne tik aktyviai skelbti mokslinius tyrimus, bet ir rengti disertacijas užsienio kalba, pretenduoti į dvigubo laipsnio studijas.

Doktorantams sėkmės, įdomių studijų, puikių rezultatų ir laiku parašytų disertacijų linkėjo Ekonomikos ir finansų valdymo, Politikos ir vadybos, Socialinės informatikos, Socialinės politikos fakultetų dekanai prof. dr. Rima Žitkienė, doc. dr. Algirdas Monkevičius, doc. dr. Saulius Norvaišas, prof. dr Leta Dromantienė ir Teisės fakulteto prodekanė doc. dr. Regina Valutytė.

Susitikime doktorantai pristatė savo domėjimosi sritis, būsimų darbų temas, dalinosi įspūdžiais.

Šiemet Universitete į teisės, vadybos ir administravimo, psichologijos, ekonomikos ir edukologijos mokslo kryptis įstojo 30 doktorantų.Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko