Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2012-12-03 17:00:00

Sveikiname

dsc0356 Ivans Jānis Mihailovs (Teisės fakultetas, Teisės filosofijos ir istorijos katedra) 2012 m. gruodžio 7 d. eksternu rusų kalba apsigynusį disertaciją "Legal Culture of the Latvian Youth: Example of the Senior-grade Elementary School Pupils" (Teisė, 01 S).

LATVIJOS JAUNIMO TEISINĖ KULTŪRA REMIANTIS PAGRINDINĖS MOKYKLOS VYRESNIŲJŲ KLASIŲ MOKINIŲ PAVYZDŽIU

Daktaro disertacijos tikslas – santykio tarp įstatymo ir kultūros apibrėžimas, išryškinant reguliavimo sistemų tarpusavio santykį, kaip socialinių santykių, kurie taip pat yra apibrėžiami teisine kultūra, pagrindą. Autorius nagrinėja terminologijos, susijusios su terminais „teisinė kultūra“, „juridinė kultūra“ ir „įstatymo kultūra“, dilemą, analizuoja teisinės kultūros interpretaciją per įvairių mokslo šakų tyrimus, išskirdamas siaurąjį (mikro lygį) ir platųjį (makro lygį) teisinės kultūros supratimą, apsvarstydamas pagrindines teisinės kultūros formas, funkcijas ir elementus, apibūdindamas virtualią teisinę kultūrą kaip naują teisinės kultūros lygį, taip pat pabrėžia specifinį teisinės kultūros pobūdį pasaulinės krizės sąlygomis.

Kaip šio tyrimo dalis, buvo atlikta vidurinės mokyklos aukštesniųjų klasių mokinių teisinės kultūros  studija, kuria buvo siekiama išanalizuoti jų požiūrį į pareigą mokytis ir pamokų nelankymo priežastis, ypač atkreipiant dėmesį į 9 klasės mokinių požiūrį į įstatymą ir teisinės elgsenos modelio pasirinkimą, išanalizuojant teisinės kultūros pritaikymą studijų standartams.  

Galiausiai, buvo padarytos išvados bei pateikti pasiūlymai dėl tolimesnių tyrimų, įstatymų ir nuostatų tobulinimo, programos įdiegiant teisinę kultūrą plėtojimo, atkreipiant ypatingą dėmesį į teisinės kultūros įsisavinimą mokslo įstaigose ir visuomenėje apskritai.  

LEGAL CULTURE OF THE LATVIAN YOUTH: EXAMPLE OF THE SENIOR-GRADE ELEMENTARY SCHOOL PUPILS

The aim of the research – to define the content, functions, manifestations, forms of the concept of legal culture and to investigate the specific character of the legal culture of Latvian senior-grade elementary school pupils, developing proposals for improvement of acquisition of the legal culture by elementary school pupils.

Thus, no research studies of legal culture are actually being made in Latvia, and also attention is insufficiently paid to it in the studies of law, and in political and sociological studies.

The scientific novelty of the Doctoral Dissertation is characterised by the fact that the Doctoral Dissertation is dedicated to the legal culture, its updating and consolidating in the scientific and research environment in Latvia. Moreover, such an original research study of the legal culture of Latvian elementary school pupils has been made for the first time in Latvia.