Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2012-12-03 12:00:00

Sveikiname

dsc0055 Laurą Ustinavičiūtę (Socialinės politikos fakultetas, Psichologijos katedra) 2012 m. lapkričio 30 d. Mykolo apsigynusią disertaciją "Lietuvos teisės pažeidėjų rizikos veiksnių, susijusių su pakartotiniu nusikalstamumu, analizė" (Psichologija, 06 S).

LIETUVOS TEISĖS PAŽEIDĖJŲ RIZIKOS VEIKSNIŲ, SUSIJUSIŲ SU PAKARTOTINIU NUSIKALSTAMUMU, ANALIZĖ

Disertacijoje nagrinėjamas pakartotinio nusikalstamumo fenomenas ir su juo susiję rizikos veiksniai bei jų tarpusavio sąveika. Siekiant atlikti su pakartotiniu nusikalstamumu susijusių rizikos veiksnių analizę buvo atlikta studija, kurios metu buvo tiriamos rizikos veiksnių prognostinės galimybės. Gauti rezultatai parodė, kad pasikartojantis nusikalstamas elgesys yra prognozuojamas tiek statinių tiek dinaminių rizikos veiksnių, apimant asmenybės, socialinio konteksto kintamuosius. Galima kelti prielaidas, kad pakartotinis nusikalstamumas yra susijęs tiek su psichologiniais, tiek su socialiniais rizikos veiksniais. Nustatytas rizikos veiksnių priežastingumas nusikalstamo elgesio procese rodo, kad šie veiksniai ateityje gali tapti teisės pažeidėjo pokyčių taikiniais, todėl taikant intervencines ir korekcines priemones reikia atsižvelgti į visus rizikos veiksnius ir su jais susijusius socialius kontekstus.

ANALYSIS OF RISK FACTORS RELATED TO RECIDIVISM  IN LITHUANIAN OFFENDERS SAMPLE

This research analyzes the phenomenon of re-offending, its risk factors and their interactions. The main goal of the study was to investigate the predictive power of the reoffending risk factors. The analysis was carried out, and study has showed that repeated criminal behavior is predictable by static and dynamic risk factors, including personality, social context variables. In conclusion we can assume that re-offending is associated with both psychological and social risk factors. The established predictive power of risk factors for criminal behavior shows that these factors may become the target of offender future changes, so the intervention and corrective measures need to be taken into account to all the risk factors associated to individual and his environment.