Renginiai ir įvykiai

2012-09-14 08:00:00

Rengiamasi EUA vykdomam Instituciniam vertinimui

eualogo Rugsėjo 13 d. Universitete vyko Europos universitetų asociacijos (EUA) vykdomos Institucinio vertinimo programos darbo grupės posėdis. Jos metu svarstyta parengta ir fakultetuose bei institutuose aptarta analitinė universiteto veiklų apžvalga. Darbo grupė dar papildys ir tobulins apžvalgą pagal EUA pateiktas rekomendacijas.

Parengta analitinė universiteto veiklų apžvalga bus pateikta Europos universitetų asociacijos ekspertams, kurių pirmasis vizitas Universitete laukiamas lapkritį. Jo metu bus susipažįstama su institucija, strateginiu planavimu ir planų įgyvendinimu, personalo valdymu, finansais, infrastruktūra, ir akademiniu procesu. Taip pat bus susitinkama su universiteto darbuotojais ir studentais.

Dalyvavimas Europos universitetų asociacijos vykdomoje Institucinio vertinimo programoje (EUA, IEP) suteikia Mykolo Romerio universitetui galimybę atlikti institucijos strateginių planų įgyvendinimo, personalo valdymo, akademinės veiklos proceso, finansų valdymo savianalizę.  Siekiama, kad šie vertinimai būtų naudingi institucijoms toliau plėtoti jų strateginio valdymo bei vidinės kokybės kultūrą, padėtų identifikuoti stiprybes ir silpnybes, įvertinti savo veiklos kokybę.