Skelbiame

2012-07-12 10:00:00

Projekto „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose“ pradžia

dsc0052

Pradedamas vykdyti Mykolo Romerio universiteto koordinuojamas projektas „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose“, kuriuo siekiama perduoti MRU įgytą patirtį vertinant ir pripažįstant neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytas kompetencijas Lietuvos aukštojo mokslo institucijoms, kurios įgyvendinus projektą, prisidėtų prie neformaliojo mokymosi vertinimo ir pripažinimo plėtros Lietuvoje.

Šiuo projektu siekiama sukurti kokybiškai naują paslaugą suaugusiems Lietuvos aukštojo mokslo institucijose, kurios galės vertinti ir formalizuoti suaugusiųjų neformaliojo mokymosi kompetencijas, įgytas neakademinėje aplinkoje.

Projekto metu MRU padės 8 Lietuvos aukštosioms mokykloms (projekto partnerinėms institucijoms) pasiruošti vertinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytus mokymosi pasiekimus ir pripažinti kompetencijas, jas formalizuoti suteikiant akademinius kreditus.

Šio projekto įgyvendinimas yra pirmasis žingsnis Lietuvos aukštojo mokslo institucijoms kuriant neformaliojo mokymosi vertinimo ir pripažinimo sistemą Lietuvoje. Projektui pasibaigus visos jame dalyvavusios institucijos ir toliau plėtos įvairias inovatyvias mokymosi pripažinimo formas.

Kas yra neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūra ir kam ji skirta?

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemos esmė yra sukurti sąlygas suaugusiesiems kreiptis į aukštojo mokslo institucijas dėl neformaliojo mokymosi pasiekimų įvertinimo ir kompetencijų pripažinimo, ir įgyti aukštąjį išsilavinimą nestudijuojant to, kas buvo išmokta neakademinėje aplinkoje.

Ši procedūra skirta suaugusiems, turintiems žinių ir įgūdžių, įgytų neakademinėje aplinkoje, ir siekiančių, kad jie būtų formaliai įvertinti ir pripažinti aukštosios mokyklos, kur norima studijuoti.

Procedūra susideda iš kelių etapų: institucija parengia dokumentų formas kandidatui ir konsultuoja kandidatą dėl pasirengimo vertinimui. Kandidatas parengia aplanką, kuriame aprašo ir pristato savo įgytas kompetencijas, žinias ir įgūdžius. Institucija atlieka parengto aplanko analizę ir vertinimo rezultatų analizę. Dėstytojai pateikia vertinimo rezultatus kandidatui. Sėkmės atveju kandidatams bus išduotos akademinės pažymos arba išleisti institucijos vadovo įsakymai, kuriuose nurodomas kandidatui suteiktų akademinių kreditų skaičius ir studijų dalykai, iš kurių kandidatams kreditai yra suteikti.

Kokie neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūros privalumai ir nauda kandidatams?

Suaugusieji, turintys žinių ir įgūdžių, įgytų neakademinėje aplinkoje, galės kreiptis į aukštojo mokslo institucijas dėl neformaliojo mokymosi pasiekimų įvertinimo ir kompetencijų pripažinimo, ir įgyti aukštąjį išsilavinimą nestudijuojant to, kas buvo išmokta neakademinėje aplinkoje, t. y. neprivalės mokėti už tuos akademinius kreditus skaičius ir studijų dalykus, iš kurių kandidatams kreditai yra suteikti.

Ko tam reikia?

Kad aukštosios mokyklos galėtų vykdyti suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimą ir pripažinimą, jos turi įsidiegti suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemas.

Mykolo Romerio universitetas, koordinuojantis projektą „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose“, siekia perduoti savo įgytą patirtį vertinant ir pripažįstant neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytas kompetencijas Lietuvos aukštojo mokslo institucijoms.

Mykolo Romerio universitetas, vykdydamas šį projektą, padės 8 Lietuvos aukštosioms mokykloms (projekto partnerinėms institucijoms – kolegijoms ir universitetams) pasiruošti vertinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytus mokymosi pasiekimus ir pripažinti kompetencijas, jas formalizuoti suteikiant akademinius kreditus. Lietuvos aukštojo mokslo institucijos taps atviros suaugusiesiems, turintiems kompetencijų, įgytų neakademinėje mokymosi aplinkoje, būtina partnerinėse institucijose įdiegti tokio mokymosi pasiekimų vertinimo procedūras. Tuo tikslu bus vykdomi mokymai partnerinių institucijų administracijos darbuotojams ir dėstytojams, kurie turės būti metodologiškai pasirengę vertinti kandidatų kompetencijas ir gebės apmokyti suaugusiuosius savo institucijose, kaip parengti neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų aplankus, o vėliau ir įvertinti kandidatų parengtus aplankus laikantis oficialios procedūros reikalavimų.

Kada ir kur kreiptis norintiems dalyvauti suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūroje?

Informuojame, kad pageidaujančius siekti akademinių kreditų už žinias ir kompetencijas, įgytas neakademinėje mokymosi aplinkoje, kviesime registruotis nuo 2013 m. vasario mėnesio. Registracijos galimybė planuojama 2 universitetų ir 6 kolegijų internetiniuose tinklalapiuose pagal šias kompetencijų vertinimo kryptys:

Šiaulių universitetas (ŠU): Informatika; Ekonomika; Verslas.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU): Bendroji inžinerija; Elektronikos ir elektros inžinerija; Informatikos inžinerija.

Panevėžio kolegija (PK): Reabilitacija; Pedagogika (socialinė pedagogika); Elektronikos ir elektros inžinerija.

Utenos kolegija (UK): Medicina ir sveikata; Apskaita; Informatikos inžinerija.

Vilniaus kolegija (VK): Slauga; Ekonomika; Pedagogika (meno pedagogika).

Vilniaus verslo kolegija (VVK): Informatika; Programų sistemos; Finansai.

Žemaitijos kolegija (ŽK): Apskaita; Turizmas ir poilsis; Bendroji inžinerija.

Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla (TTVAM): Rinkodara; Verslas; Komunikacija.

Po registracijos tolimesnės konsultacijos dėl kandidatų kompetencijų aplankų rengimo bus teikiamos 2013 m. gegužės mėnesį. Birželio mėnesį planuojamas kandidatų kompetencijų aplankų rengimas bei pateikimas ekspertų vertinimui planuojamas. Pats vertinimas vyks 2013 m. rugpjūčio-lapkričio mėn.

Vertinimui pasibaigus, planuojama, kad sėkmės atveju kandidatams bus išduotos akademinės pažymos arba išleisti institucijos vadovo įsakymai, kuriuose nurodomas kandidatui suteiktų akademinių kreditų skaičius ir studijų dalykai, iš kurių kandidatams kreditai yra suteikti iki 2014 m. gegužės mėn.