Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2012-10-26 17:30:00

Sveikiname

dsc0430 Mantą Bileišį (Politikos ir vadybos fakultetas, Viešojo administravimo katedra) 2012 m. spalio 26 d. apsigynusį disertaciją "Institucinis Vyriausybės veiklos aspektas Lietuvos viešajame valdyme" (Vadyba ir administravimas, 03 S).

INSTITUCINIS VYRIAUSYBĖS VEIKLOS ASPEKTAS LIETUVOS VIEŠAJAME VALDYME

Viešojo administravimo disciplinoje egzistuoja didelė teorinių viešojo valdymo modelių įvairovė, kuri, atrodo, nuolatos didėja. Tuo pačiu disciplinai trūksta meta-teorijos kuri leistų nustatyti šių modelių santykį. Tai apsunkina sisteminių tyrimų viešajame administravime plėtrą. Disertacijoje atliekama dažniausiai sutinkamų literatūroje teorinių viešojo valdymo modelių tarpusavio santykių analizė ir remiantis šios analizės rezultatais tiriamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės vaidmuo Lietuvos viešojo valdymo formavimesi ir raidoje.

INSTITUTIONAL ASPECTS OF THE GOVERNMENT IN LITHUANIAN
PUBLIC GOVERNANCE

The discipline of Public Administration is marked with an ever growing increase in theoretical models of governance. However, this theoretical proliferation is not matched by a meta-theory that would allow building an understanding of the interrelation of these models. The dissertation provides an in-depth analysis of selected theoretical models which is used as a basis of researching the role of the Government of Lithuania in the formation and development of Lithuanian public governance.