Renginiai ir įvykiai

2012-08-10 00:00:53

Rugsėjo 1-ąją Universitetas šventiniais renginiais pasitiko naujuosius Mokslo metus

dsc5633

Rugsėjo 1-ąją Mykolo Romerio universitetas šventiniais renginiais pasitiko naujuosius 2012-2013 mokslo metus. Universiteto bendruomenė Mokslo ir žinių dieną minėjo susitikimais fakultetuose, šventiniu koncertu, iškilmingu Senato posėdžiu, Arkikatedroje bazilikoje aukojamomis Šv. Mišiomis.

Rugsėjo 1-ąją MRU pradėjo pirmakursiai, kurie buvo kviečiami į Lectio Prima - susipažinti su aukštąja mokykla, sužinoti studijų tvarką, laisvalaikio galimybes, susitikti su fakultetų dekanais, prodekanais, katedrų vedėjais, dėstytojais, vyresniais studentais - grupių mentoriais.

Po to Alma Mater bendruomenei buvo rengiamas koncertas „Gyvas universitetas“, kuriame susirinkusiuosius džiugino Universitete suburti studentų meno kolektyvai: Jazz Band, pop vokalinis ansamblis, pramoginių šokių kolektyvas „Bolero“, tautinių šokių kolektyvas „Skalsa“, folkloro ansamblis „Ritingo“.

Senato posėdį, skirtą iškilmingai mokslo metų pradžiai ir Mokslo ir žinių dieną paminėti, pradėjo Senato pirmininkas prof. dr. Vytautas Pakalniškis, kuris sveikino Universiteto bendruomenę, susirinkusiuosius garbingus svečius su vieną gražiausių aukštajai mokyklai švenčių – Rugsėjo 1-aja.
Sveikinimo žodį taręs rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis visiems linkėjo geros kloties ir dėkojo už praeitus mokslo metus, kuriuos lydėjęs „sutelktumas, nuveikti kryptingi darbai priartino mus džiuginantį rugsėjį“.

Universiteto rektorius dėkojo studentams už pasirinkimą: „ Su jūsų atvykimu jaučiame mokyklos, mokytojų šilumą, tėvų paramą ir kryptingą siekį įgyti aukštąjį mokslą“. Prof. dr. A Pumputis kvietė studentus naudotis visomis Alma Mater galimybėmis, tampi brandžiomis asmenybėmis ir ateityje kurti darbo vietas sau ir kitiems. „Norime ir siekiame, kad būtumėte naudingi sau, savo aplinkai“, - pastebėjo rektorius.

Studentams, profesoriams, dėstytojams, lektoriams ir asistentams prof. dr. A Pumputis linkėjo sėkmės, kuri pranoktų lūkesčius, o šie mokslo metai būtų visiems labai prasmingi ir kiekvienas pasijustų laimingas.

Studentus ir dėstytojus, Universiteto bendruomenę pasveikino į šventę atvykęs Seimo vicepirmininkas Česlovas Juršėnas. Senato posėdyje taip pat dalyvavo Seimo nariai – Vytenis Povilas Andriukaitis, Petras Auštrevičius, Dailis Alfonsas Barakauskas, Vytautas Gapšys, Marija Aušrinė Pavilionienė, atvyko ir generalinis prokuroras Darius Valys, vidaus reikalų ministras Artūras Melianas, socialinės apsaugos viceministras Audrius Bitinas, kiti aukšti pareigūnai, socialinių partnerių atstovai. Užsienio valstybės reprezentavo į Universitetą atvykę ambasadoriai - Ispanijos Karalystės nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Miguel Arias Estevez, Kinijos Liaudies Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Zengwen Liu, Ukrainos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Valerii Zhovtenko, taip pat lankėsi Japonijos, JAV, Turkijos, Vokietijos ambasadų atstovai.

Iškilmingo Senato posėdžio metu buvo pagerbti Universiteto garbės profesoriai, praėjusiais mokslo metais disertacijas apgynę mokslų daktarai, pedagoginius vardus gavę nauji docentai ir profesoriai. Taip pat padėkota labiausiai Universitetui nusipelniusiems asmenims.

Šiai metais garbės profesorių vardai buvo suteikti: prof. habil. dr. Bronislavui Juozui Kuzmickui, prof. habil. dr. Mindaugui Maksimavičiui, prof. habil. dr. Vygandui Kazimierui Paulikui, vardą prof. habil. dr. Stasiui Puškoriui, vardą prof. habil. dr. Alfonsui Vaišvilai, docentei Aleksandrai Teresei Veličkienei, prof. dr. Juozui Žiliui.

Iškilmingo Senato posėdžio metu Profesoriaus pedagoginio vardo atestatai įteikti: Socialinės politikos fakulteto Edukologijos instituto Edukologijos katedros profesorei dr. Ritai Bieliauskienei, Teisės fakulteto Civilinio proceso katedros profesoriui dr. Virgilijui Valančiui, Teisės fakulteto Civilinio proceso katedros profesoriui dr. Vigintui Višinskiui. Docento pedagoginio vardo atestatai įteikti: Socialinės politikos fakulteto Edukologijos instituto Edukologijos katedros docentei dr. Brigitai Kairienei; Socialinės politikos fakulteto Psichologijos katedros docentui dr. Alfredui Laurinavičiui; Politikos ir vadybos fakulteto Viešojo administravimo katedros docentui dr. Sauliui Nefui. Politikos ir vadybos fakulteto Vadybos katedros docentei dr. Agotai Giedrei Raišienei; Socialinės politikos fakulteto Edukologijos instituto Socialinio darbo katedros docentei dr. Ritai Raudeliūnaitei. Socialinės politikos fakulteto Edukologijos instituto Socialinio darbo katedros docentei dr. Jautrei Ramutei Šinkūnienei.  Teisės fakulteto Baudžiamojo proceso katedros docentei dr. Jolantai Zajančkauskienei.

Už prasmingą veiklą puoselėjant Universitetą padėkota: dr. Gediminui Rainiui – Lietuvos pramonininkų asociacijos viceprezidentui, vykdomosios direkcijos generaliniam direktoriui;  Gintarui Alfonsui Petroniui – Vilniaus miesto savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriui; Aušrinei Burneikienei – Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolierei; Alei Murauskienei – Marijampolės kolegijos prodekanei; Daivai Darvydaitei - Projektų rengimo centro vyresniajai vadybininkei; prof. dr. Valdonei Indrašienei – Socialinės politikos fakulteto Socialinio darbo katedros vedėjai; doc. dr. Natalijai Kaminskienei - Socialinės politikos fakulteto Mediacijos katedros vedėjai.

Už gerus studijų rezultatus ir aktyvumą akademinėje, mokslinėje veikloje padėkota Universiteto studentams: Monikai Gramalaitei, Onutei Mazėtytei, Gediminui Zelvarui, Laurai Jonutytei, Rūtai Gedvilaitei, Kristinai Rišytei, Arnui Liauksminui, Linui Vaštakui.

Pasibaigus Senato posėdžiui Mykolo universiteto bendruomenė rinkosi Arkikatedroje bazilikoje, kur dalyvavo aukojamose Šv. Mišiose. Jų metu giedojo Mykolo Romerio universiteto mišrus choras.

Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko