Konferencijos, seminarai, paskaitos

2012-07-23 00:00:05

Mykolo Romerio universitete – seminarai lietuvių kalbos mokytojams

mrubs Mykolo Romerio universitete vyko nemokami seminarai, skirti lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams. Mokymus organizavo Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Ugdymo plėtotės centru. Tai – dalykiniai metodiniai seminarai, kurie orientuoti į lietuvių kalbos ir literatūros mokymą 12-oje klasėje.

Mokymuose dalyvavo lietuvių kalbos mokytojai, dirbantys mokyklose tautinės mažumos kalba ir mokyklose lietuvių kalba daugiakalbėje aplinkoje, savivaldybių lietuvių kalbos metodinių būrelių pirmininkai. Šių kursų tikslas – stiprinti lietuvių kalbos mokytojų dalykines ir metodines kompetencijas, reikalingas dirbant pagal vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros programą.

Rugpjūčio 27–28 d. seminarai vyko lietuvių kalbos mokytojams, dirbantiems lietuvių mokomąja kalba: Vilniaus miesto ir rajono vidurinių mokyklų, gimnazijų lietuvių kalbos metodinių grupių pirmininkams (I grupė) ir savivaldybių lietuvių kalbos metodinių būrelių pirmininkams arba jų deleguotiems atstovams, dirbantiems pagal vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros programą (II grupė).

Rugpjūčio 29–30 d. seminarai vyko lietuvių kalbos mokytojams, dirbantiems mokyklose tautinės mažumos kalba: Vilniaus miesto, Visagino, Trakų, Šalčininkų, Švenčionių rajonų (III grupė) ir Vilniaus rajono, Klaipėdos, Kauno, Mažeikių, Šiaulių (IV grupė).

Daugiau informacijos: Meilė Čeponienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė, tel.: (8 5) 277 9881, el. p.meile.ceponiene@upc.smm.lt