Renginiai ir įvykiai

2012-06-28 12:00:00

Diplomai įteikti Politikos ir vadybos fakulteto absolventams

dsc1972

Birželio 28 ir 29 d. buvo teikiami diplomai Politikos ir vadybos fakulteto absolventams. Iškilminguose renginiuose diplomus fakulteto absolventams teikė Universiteto rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis kartu su dekanu doc. dr. Algirdu Monkevičiumi. Šventėje dalyvavo ir absolventus taip pat sveikino Valstybės kontrolierė Giedrė Švedinė, Seimo narys Petras Auštrevičius, Universiteto Garbės daktaras prof. dr. Algis Mickūnas.

Fakulteto dekanas doc. dr. A. Monkevičius dėkojo tiems žmonėms, kurie pasirinko studijas kaip savo prasmingo gyvenimo kelią – tobulinti save, įgyti naujų žinių ir gebėjimų. Taip pat dėkojo absolventų artimiesiems, kurie sudarė sąlygas studijuoti, palaikė, padrąsino. Ačiū dekanas sakė ir dėstytojams: - „jie atidavė daug savo žinių, gebėjimų, savo širdies, todėl labai džiugu tokią dieną jausti, kad ne veltui dalinaisi savo kompetencija".

Birželio 28 d. rytinėje dalyje diplomai buvo įteikti Viešojo administravimo bakalauro nuolatinių studijų absolventams; Aplinkos apsaugos politikos ir administravimo magistro nuolatinių studijų absolventams (įstoję iki 2010 m.); Europos Sąjungos politikos ir administravimo magistro nuolatinių studijų absolventams (įstoję iki 2010 m.); Savivaldos institucijų administravimo magistro nuolatinių studijų absolventams; Viešojo administravimo magistro nuolatinių studijų ir jų specializacijų absolventams.

Popietinėje dalyje diplomai buvo teikiami Iškilmingo Senato posėdžio metu, kuriame taip pat buvo įteiktos Garbės daktaro regalijos Ohajo universiteto (JAV) profesoriui daktarui Algiui Mickūnui.

Politikos mokslų krypties, Verslo ir vadybos krypties bei Vadybos ir verslo administravimo krypties magistro nuolatinių studijų absolventams diplomus teikė ir juos sveikino rektorius prof. dr Alvydas Pumputis, dekanas doc. dr. Algirdas Monkevičius ir prof. dr. Algis Mickūnas.

Beje, Europos kaimynystės politikos programos magistrantūros nuolatinių studijų studentui Sauliui Šimkevičiui buvo įteiktas Lyderio diplomas. Lyderio diplomas Universitete įteikiamas tiems studentams, kurie studijas baigia tik labai gerais ir puikiais įvertinimai, pasižymi moksline kūrybine veikla, yra ryžtingi, atsakingi, aktyviai dalyvaujantys visuomeninėje veikloje.

Diplomai birželio 28 d. buvo įteikti ir Viešojo administravimo bakalauro ištęstinių studijų absolventams.

Birželio 29 d. diplomai buvo įteikti Magistrantūros ištęstinių studijų šių programų ir specializacijų absolventams: Aplinkos apsaugos politikos ir administravimo, Gamtos išteklių valdymo, Žemės tvarkymo politikos, Darnaus vystymosi vadybos ir administravimo, ES politikos ir administravimo, Lyderystės ir pokyčių valdymo, Programų ir projektų vadybos, Savivaldos institucijų administravimo, Strateginio organizacijų valdymo, Sveikatos politikos ir valdymo, Viešosios politikos, Veiklos audito.

Diplomus teikė Universiteto rektorius prof. dr Alvydas Pumputis, dekanas doc. dr. Algirdas Monkevičius ir šventėje dalyvavęs Seimo narys Petras Auštrevičius.

Birželio 29 d. popietinėje dalyje diplomai buvo teikiami ir Magistrantūros ištęstinių studijų šių programų ir specializacijų absolventams: Viešojo administravimo, Aplinkosaugos administravimo, Sveikatos apsaugos įstaigų administravimo, Švietimo įstaigų administravimo, Tarptautinio turizmo administravimo, Žmogiškųjų išteklių vadybos.

Šventiniuose renginiuose dalyvavo Universiteto Senato nariai, fakulteto prodekanai, katedrų vadovai, profesoriai, dėstytojai.


Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko