Renginiai ir įvykiai

2012-06-13 17:00:00

MRU Garbės daktaras I. Dionigi: „Nesuskaldytas“ intelektualas – ateities mokslininko paveikslas“

dsc8587 „Šis apdovanojimas skirtas ne tiek man, kiek tam, kam atstovauju: Alma Mater Studiorum – Bolonijos universitetui“, – šiais žodžiai įteikus Mykolo Romerio universiteto (MRU) Garbės daktaro regalijas savo kalbą pradėjo seniausiu pripažįstamo universiteto rektorius prof. dr. Ivano Dionigi.

Bolonijos universiteto (Italija) rektoriui Garbės daktaro regalijos birželio 13 d įteikė Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis iškilmingo MRU Senato posėdžio metu. Garbės daktaro vardas prof. dr. I. Dionigi buvo suteiktas 2011 m. spalį už humanistinių kultūros vertybių puoselėjimą, reikšmingą indėlį įgyvendinant Bolonijos chartiją ir kuriant Europos aukštojo mokslo erdvę, plėtojant tarptautinį universitetų bendradarbiavimą.

Posėdžio metu abiejų universiteto rektoriai taip pat pasirašė ir bendradarbiavimo sutartį. Sutartis numato ryšius vykdant bendrus mokslo tyrimus, studentų, dėstytojų, darbuotojų mainus ir projektus, bendrus seminarus ir konferencijas.

„Sutarėme dėl konkrečių veiksmų rengiant abiejų universitetų dvigubo diplomo studijas, bendras doktorantūros studijas, numatėme bendras mokslinių tyrimų sritis, dalyvavimą aukštųjų mokyklų megatinkluose“, - sutartimi ir būsimu bendradarbiavimu džiaugėsi rektorius prof. dr. A. Pumputis.

Garbės daktaro vardo regalijų įteikimo ceremonijoje Universitete dalyvavo Lietuvos aukštojo mokslo elitas, Seimo, Vyriausybės nariai, gimnazijų vadovai, kiti socialinių partnerių atstovai.

Šventiniame Senato posėdyje, grojant Universiteto styginiam kvartetui, Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis profesoriui I. Dionigi įteikė garbės daktaro regalijas – diplomą ir medalį.

Vėliau iškilmingame posėdyje buvo įteikti magistro diplomai sėkmingai studijas baigusiems MRU Socialinės psichologijos, Verslo psichologijos ir Teisės psichologijos nuolatinių bei ištęstinių studijų absolventams. Diplomų teikimą stebėjo ir absolventus sveikino Bolonijos universiteto rektorius, Mykolo Romerio universiteto Senatas, MRU Socialinės politikos fakulteto dekanė prof. dr. Leta Dromantienė, garbingi svečiai, magistrų artimieji.

Įteikus Garbės daktaro regalijas prof. dr. I. Dionigi pasakė kalbą, kurioje pabrėžė klasikinės kultūros svarbą. Įvardydamas santykį tarp klasikinių dalykų ir tiksliųjų mokslų jis sakė, kad „jų ryšyje reikia ieškoti didžiausių tikėtinų inovacijų“. Mokslo lemtis, pastebėjo Bolonijos rektorius, yra pateikti vis naujus klausimus, o ne rasti tikslius atsakymus. „Fizikas ir medikas yra tokie patys mokslininkai kaip filologas ir vertėjas. Visi jie šiuo metu pasirengę susidurti su „atviromis sistemomis“. „Nesuskaldytas“ intelektualas, kuriam vienodai svarbūs menai, mokslas ir politika, yra ateities mokslininko paveikslas. Tik toks žmogus gali eiti inovacijų keliu. Todėl nevadinkime humanitarinių ir tiksliųjų mokslų atskirais pasauliais – verčiau matykime juos kaip dvi vienos ir tos pačios kultūros kalbas“, - įsimintinoje kalboje siūlė profesorius.

Apie prof. dr. Ivano Dionigi:

Prof. dr. Ivano Dionigi Bolonijos universiteto rektoriumi buvo išrinktas 2010 metais. Šis universitetas pripažįstamas seniausiu pasaulyje, jis buvo įkurtas 1088 m.

Prof. dr. I. Dionigi moksliniai interesai apima įvairias sritis: antikinę Romą ir Graikiją, pagonybę ir krikščionybę, klasikinę ir humanistinę tradiciją, lotynų ir italų kalbas.

Pastaruoju metu pastebima nauja profesoriaus mokslinių tyrimų kryptis – humanitarinių ir tiksliųjų mokslų sąsajos. Jis skatina tiesioginį ir sisteminį dialogą tarp klasikinės ir moderniosios mokslinės minties ir plėtoja unikalų požiūrį į tarpdisciplininius mokslus.

Bolonijos rektorius yra daugelio knygų ir mokslo straipsnių autorius, tarptautinių mokslo žurnalų redaktorių kolegijų narys, akademinių institutų ir draugijų narys.

Prof. dr. I. Dionigi taip pat dalyvauja visuomeninėje veikloje. Jis buvo Bolonijos miesto Tarybos narys, Don Gaudiano fondo valdybos pirmininkas.


Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko