2012-06-05 12:30:00

Birželio 13 d. – Garbės daktaro regalijų teikimas Bolonijos universiteto rektoriui prof. dr. I. Dionigi

dionigieb Birželio 13 d. 15 val. Mykolo Romerio universitete bus rengiamas iškilmingas Senato posėdis, kurio metu vyks Garbės daktaro regalijų teikimo ceremonija Bolonijos universiteto rektoriui prof. dr. Ivano Dionigi.

Garbės daktaro vardą Bolonijos universiteto rektoriui MRU Senatas nutarė suteikti 2011 m. spalio 20 d. Garbės daktaras prof. dr. Ivano Dionigi suteiktas už humanistinių kultūros vertybių puoselėjimą, reikšmingą indėlį įgyvendinant Bolonijos chartiją ir kuriant Europos aukštojo mokslo erdvę, plėtojant tarptautinį universitetų bendradarbiavimą

Prof. dr. Ivano Dionigi 2010 metais buvo išrinktas Bolonijos universiteto rektoriumi. Akademinę karjerą jis pradėjo Bolonijos universitete dėstydamas graikų ir lotynų gramatiką (1979-1984) ir lotynų literatūrą (1985-1990). Vėliau tapo Venecijos Ca ‘Foscari universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto profesoriumi (1991-1993), Ravenos universiteto Kultūros paveldo fakulteto Lotynų literatūros profesoriumi (1994-1997). 1997 m. prof. dr. Ivano Dionigi grįžo į Bolonijos universitetą, pradėjo vadovauti Humanitarinių mokslų fakulteto Lotynų literatūros katedrai, vėliau tapo Klasikinės filologijos ir viduramžių studijų katedros vedėju (2000-2006), buvo išrinktas Senato nariu (2003-2008).

Prof. dr. I. Dionigi moksliniai interesai apima įvairias sritis: antikinę Romą ir Graikiją, pagonybę ir krikščionybę, klasikinę ir humanistinę tradiciją, lotynų ir italų kalbas. Remdamasis filosofija ir teorija jis daug dėmesio skiria teksto analizei ir kritikai, ypač domisi epikūrininkų ir stoikų darbais, tyrinėja kalbas.

Pastaruoju metu pastebima nauja profesoriaus mokslinių tyrimų kryptis – humanitarinių ir tiksliųjų mokslų sąsajos. Jis skatina tiesioginį ir sisteminį dialogą tarp klasikinės ir moderniosios mokslinės minties ir plėtoja unikalų požiūrį į tarpdisciplininius mokslus.

Bolonijos rektorius yra daugelio knygų ir mokslo straipsnių autorius, tarptautinių mokslo žurnalų redaktorių kolegijų narys, akademinių institutų ir draugijų narys.

Prof. dr. I. Dionigi taip pat dalyvauja visuomeninėje veikloje. Jis buvo Bolonijos miesto Tarybos narys, Don Gaudiano fondo valdybos pirmininkas.