Renginiai ir įvykiai

2012-06-04 07:00:00

MRU ir ŠU bendra konferencija – Lietuvos savivaldos institucijų strateginės plėtros galimybės: valdymas, turizmas, darbo rinka

savivald

Birželio 7 d. Mykolo Romerio universitetas kartu su Šiaulių universitetų Kėdainiuose rengė Respublikinę mokslinę praktinę konferenciją „Lietuvos savivaldos institucijų strateginės plėtros galimybės: valdymas, turizmas, darbo rinka“. Konferencijoje buvo siekta aptarti Lietuvos savivaldybėse viešųjų paslaugų ir novacijų diegimo patirtį, darnios aplinkos formavimo, žmogiškojo potencialo ir turizmo plėtros galimybes bei pateikti rekomendacijas politikams, specialistams praktikams, mokslininkams.

Konferencijoje dalyvauti norą išreiškė ne tik akademinės bendruomenės, bet ir gausus būrys valstybės bei savivaldos valdymo institucijų atstovų, todėl vyko atviros diskusijos visais aktualiais klausimais.

Visuomenės nuomonės apklausos rodo, kad dauguma Lietuvos žmonių iki šiol menkai pasitiki valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, nepalankiai vertinama valstybės tarnautojų veikla. Pvz., vos ne kas antras tvirtina, kad savivaldos institucijų darbo kokybė negerėja, o kas penktas įsitikinęs, kad net pablogėjo, per 42 proc. tvirtina, kad nepakankama viešųjų paslaugų kokybė. Mykolo Romerio bei Šiaulių universitetų mokslininkų tyrimai tik patvirtino, kad šioje srityje esama nemažų problemų: trūksta skaidrumo, priimant naujus darbuotojus, nepakankamai efektyvios personalo ugdymo sistemos, nedidelės perspektyvos darbuotojų karjerai, dėl ko neretas valstybės tarnautojas menkai motyvuotas siekti organizacijos tikslų, gerinti savo darbo kokybę. Viso to pasekmės – dirbantis personalas nepakankamai įsipareigojęs plėsti viešąsias paslaugas ir diegti novacijas, būti lojalus institucijai, kurioje dirba, o susidarius palankioms aplinkybėms, kas trečias darbuotojas pasirengęs keisti darbą.

Konferencijoje buvo išklausyta per 30 pranešimų, kurios pristatys Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitienė (tema: Lietuvos vietos savivaldos demokratija: Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongreso išvados),VRM Viešojo valdymo politikos departamento direktoriaus pavaduotoja Rasa Dalia Liutkevičienė (tema: Viešojo valdymo tobulinimo kryptys Lietuvoje), Darbo ir socialinių tyrimų instituto direktoriusprof. dr. Boguslavas Gruževskis (tema: Ekonomikos nuosmukio įtaka Lietuvos darbo rinkai), MRU politikos ir valdymo fakulteto dekanas doc. dr. A. Monkevičius (tema: Laimė darbe: mokslinės įžvalgos, praktiniai tyrimai, vadybos rekomendacijos), MRU Strateginio valdymo katedros profesorius Kostas Žymantas Svetikas (tema: Kokios reikia Lietuvai regioninės plėtros politikos? Reaktyvios ar proaktyvios?), Šiaulių universiteto Kaimo plėtros tyrimų centro vadovasdoc. dr. Jonas Jasaitis (tema: Gyventojų struktūros ir ūkinės veiklos pokyčiai atokiame kaimiškajame rajone), Akmenės rajono savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas (tema:Akmenės rajono savivaldybės patirtis tobulinant socialinės paramos skyrimą gyventojams)ir daugelis kitų žinomų mokslininkų ir praktikų.

Konferencijos rengime aktyviai dalyvavo Vidaus reikalų ministerijos, Kėdainių savivaldybės, Lietuvos savivaldybių, turizmo ir kurortų asociacijų atstovai.

Konferencija vyko Kėdainių kultūros centre, J. Basanavičiaus g. 24.

Daugiau apie konferenciją: http://lsva.home.mruni.eu/