2012-05-14 10:00:00

MRU SMD seminaras „Įdomiausios 2011 m. LAT baudžiamosios bylos“.

latpeb Gegužės 16 d. universitete vyko MRU SMD Baudžiamosios teisės sekcijos organizuojamas seminaras tema – „Įdomiausios 2011 m. LAT baudžiamosios bylos“.

Renginio programa:

15:00  Įžangos žodis Doc. dr. Skirmantas Bikelis.
15:05 Ginas Augustinaitis - Nusikaltimų nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai vertinimo problemos
15:25 Imantė Šakalytė - Bausmės skyrimo už pavienę nusikalstamą veiką problemos
15:45 Karolina Bilytė - Nusikaltimų valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams bei viešajai tvarkai vertinimo problemos
16:05 Matas Stankevičius - Baudžiamosios ir civilinės teisės atribojimo, kaltės, bendrininkavimo požymių aiškinimo problemos
16:25 Edvinas Štrimaitis - Priežastinio ryšio KET pažeidimų bylose, turto konfiskavimo, bausmių bendrinimo ir kai kurios kitos problemos
16:45 Baigiamoji diskusija


Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko