Renginiai ir įvykiai

2012-04-11

Siekdamas kokybiškesnių studijų PVF bendradarbiaus su VKEKK

20120412530resize Balandžio 12 dieną Politikos ir vadybos fakulteto dekanas doc. dr. Algirdas Monkevičius bei Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) pirmininkė Diana Korsakaitė pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Sutartimi šalys patvirtino pasiryžimą bendradarbiauti organizuojant ir įgyvendinant universitetines ir tęstines studijas, organizuojant darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, rengiant ir įgyvendinant energetikos viešojo valdymo sistemos plėtros bei kitus veiklos projektus, kuriems svarbi mokslinė kompetencija.

Sutartis pasirašyta siekiant kokybiškai įgyvendinti naują „Energetikos politikos ir vadybos“ Viešojo administravimo magistrantūros studijų specializaciją. Pasak specializacijos vadovo Viešojo administravimo katedros docento dr. Andriaus Stasiukyno, pasirašyta sutartis sudaro sąlygas glaudesniam Fakulteto ir VKEKK bendradarbiavimui, mokslo ir praktikos sintezei, kuri prisidės prie kokybiškesnių magistrantūros studijų. Praktikų, energetikos specialistų įtraukimas į dėstymo procesą praturtins universitetines studijas gerosios praktikos pavyzdžiais bei ypatumais.

Tikimasi, kad šios studijos suteiks kompetencijas, reikalingas dirbant su energetikos sektoriaus politika ir vadyba susijusiose srityse – Europos ir Lietuvos viešojo valdymo institucijose (Energetikos ministerija, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Energetikos agentūra ir t.t.) bei valstybės ar savivaldybių ir privataus sektoriaus valdomose energetikos įmonėse.