Renginiai ir įvykiai

2011-12-12 12:00:00

Tarptautinė konferencija: „Mediacija Europoje – patirtys ir iššūkiai“

medeb

Gruodžio 8 – 9 d. Mykolo Romerio universitete (MRU) buvo rengiama tarptautinė konferencija „Mediacija Europoje – patirtis ir iššūkiai“ (,,Mediation in Europe - experience and challenges“). Jos svečiai turėjo galimybę sužinoti apie užsienyje vykstantį mediacijos procesą ir dalyvauti jo aptarime.

Renginyje sveikinimo žodį tarė Teisingumo ministras Remigijus Šimašius. Ministras pripažino, kad konfliktų mūsų visuomenėje esama daug, todėl mediacija tampa ypač svarbi. Pateikdamas lietuviams būdingo mentaliteto pavyzdžius, R.Šimašius pastebėjo, kad daugumą problemų lemia ne vien meditacijos stoka, bet ir netikęs požiūris. Svečias išreiškė įsitikinimą, kad konferencijos dalyviai pateiks daug praktiškų idėjų, kurios padės efektyviai spręsti iškilusias problemas.

Konferenciją taip pat sveikino MRU mokslo prorektorė prof. dr. Ingos Žalėnienės, kuri dėkojo atvykusiems specialistams iš Lenkijos, Latvijos, Danijos, Ispanijos, Šveicarijos, Rusijos ir Vengrijos. Profesorė džiaugėsi, kad Mykolo Romerio universitetas užsiima mediacijos sklaida, minėdama naują magistro studijų programą, kurioje visas dėmesys skiriamas efektyviai ir kokybiškai mediacijai. MRU mokslo prorektorė Konferencijai linkėjo provokuojančių diskusijų.

„Lietuvos kelias link mediacijos nėra lengvas, mediacijos kūdikis Lietuvoje vis nenori pradėti vaikščioti. Todėl nutarėme surengti tarptautinę konferenciją semtis mediacijos gerosios patirties iš užsienio mokslininkų ir praktikų”, - pastebėjo viena jos rengėjų MRU Socialinės politikos fakulteto Mediacijos katedros vedėja doc. dr. Natalija Kaminskienė.


Į tarptautinę konferenciją atvyko ir joje dalyvavo gausus būrys šios srities mokslininkų bei praktikų iš Lietuvos ir užsienio - Ispanijos, Vengrijos, Danijos, Lenkijos, Rusijos, Šveicarijos. Tarp jų tokie garsūs specialistai kaip Lenkijos mediacijos "tėvas".prof. Zbigniew Czwartosz (Varšuvos Universitetas), Rusijos mediacijos pionierė Mediacijos mokslo ir metodologijos centro direktorė dr. Cisana Shamlikashvili, Taikos ir konfliktų instituto mokslinis sekretorius prof. M. Jorge Bolaños Carmona iš Ispanijos (Granados universitetas).

Konferencijos metu buvo  gvildenamas mediacijos proceso vyksmas Europoje bei jo rezultatai, taip pat mediacijos vaidmuo ir modeliai, mediacija tokiose srityse kaip socialinis darbas, teisė.

Konferencija „Mediacija Europoje – patirtis ir iššūkiai“ kartu siekiama įtvirtinti žinią, kad mediacija tiek teisiniu, tiek ir socialiniu aspektu tampa labai reikšmingu institutu Europoje.


MRU Mediacijos katedros vedėja. Natalija Kaminskienė pastebi: taikus ginčų sprendimas teisininko profesiniame gyvenime turėtų tapti taisykle, o ne išimtimi. Mediacija – tai naujas, ypatingai lankstus ir prisitaikantis prie ginčo šalių poreikių teisininko instrumentas spręsti ginčus. Todėl mediaciją reikėtų ne tik pažinti, bet ir išmokti ja naudotis kasdieniame gyvenime.

Tokie renginiai kaip ši Tarptautinė konferencija, tęsia doc. dr. N. Kaminskienė, ne tik suteikia Lietuvos mokslininkams galimybę perimti patirtį iš valstybių, kuriose mediacija jau yra sėkmingai veikiantis institutas, bet taip pat parodo tarptautinei mokslinei visuomenei, kad Lietuvos mokslininkai ne tik aktyviai dalyvauja kuriant kokybiškas sąlygas mediacijos vystymuisi Lietuvoje, bet yra ir pasirengę įsijungti į visoje Europoje vykstančius teisingumo prieinamumo skatinimo, neteisminio ginčų sprendimo procesus.

Nuo 2011 m. Mykolo Romerio universitete vykdoma Mediacijos magistrantūros studijų programa, kurios esminis tikslas – parengti teisės magistro kvalifikacinį laipsnį turinčius teisininkus mediatorius ir mediacijos srities specialistus (taikintojus, konsultantus, analitikus, administratorius), galėsiančius vykdyti skirtingų ginčų taikinamąjį tarpininkavimą (mediaciją).

MRU Mediacijos katedros vedėja primena, kad teisinių ginčų sprendimas, asmenų teisių ir interesų gynimas tradiciškai yra įgyvendinamas teismuose. Tačiau kreipimasis į teismą spręsti ginčą daugeliu atvejų gali būti netikslingas. Ginčų sprendimas neteisminiais būdais įvairioms civilizacijoms nuo pat seniausių laikų buvo pirminis, natūralus ir pats priimtiniausias ginčų sprendimo kelias. Europos Komisijos nuomone, nė viena tradicinė teisės sistema nesugeba efektyviai išspręsti visų visuomenėje kylančių ginčų išimtinai teismo keliu . Šiame kontekste ypač svarbus taikaus ginčų sprendimo bei mediacijos įgūdžių ugdymas, - studijų programos būtinumą argumentuoja viena jos rengėjų N. Kaminskienė.

Efektyvaus ginčų sprendimo centro (Center for Effective Dispute Resolution), Lietuvos antstolių rūmų, Teisingumo ministerijos, Teisėjų tarybos, Generalinės prokuratūros nuomone, asmenų, baigusių Mediacijos programą, įsidarbinimo ir karjeros galimybės didžiulės, šiuo metu yra žymus mediatorių ir mediacijos specialistų rengimo poreikis. Mediacijos srities specialistai reikalingi įstaigose ir organizacijose, kuriose teikiamos mediacijos paslaugos, teisinės sistemos institucijose, kuriose pastoviai susiduriama su įvairaus pobūdžio ginčais, valstybės ir savivaldybių įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, socialinių paslaugų institucijose ir panašios pakraipos institucijose, taip pat verslo įstaigose, kuriose efektyvus ginčų sprendimas prisideda prie sėkmingo strateginio valdymo bei prie kokybiško bendradarbiavimo su klientais ir verslo partneriais.


Konferencijos programa .
Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko