2011-10-20 16:00:00

Erasmus studentai svečiavosi gimnazijose

ereb Mykolo Romerio universiteto Erasmus programos dalyviai spalio 21 d. svečiavosi  Vilniaus r. Pagirių  gimnazijoje, jie taip pat spalį lankėsi  Zarasų „Ąžuolo“ bei Utenos Dauniškio gimnazijose. Bendradarbiavimą su gimnazijomis vainikuos lapkričio 11 d. organizuojamas renginys Universitete, kur Zarasų, Utenos ir Pagirių gimnazijų abiturientai ir MRU Erasmus studentai kartu dalyvaus Erasmus Got Talent 2011 projekte.

Išvykomis į gimnazijas stiprinamas Universiteto ryšys su bendrojo ugdymo institucijomis, skatinama bendrauti studentus – Erasmus programos dalyvius ir mokinius, būsimuosius studentus, pažinti kultūrų ir kalbų įvairovę Lietuvoje ir Europoje, galimybes studijuoti ir dalyvauti Erasmus programoje studijų metu.

Taip pat atkreipiamas dėmesys į judaus jaunimo iniciatyvą bei Europos 2020 programą, moksleiviai raginami domėtis, aktyviai dalyvauti ir kurti tiek savo pačių ateitį pasirenkant profesiją, tiek aukštąją mokyklą, kurioje turės plačias galimybes dalyvauti mobilumo programose. Kartu tikimasi sustiprinti moksleivių, studentų ir mokytojų tarpkultūrinio bendravimo įgūdžius ir padidinti toleranciją užsienio šalių piliečiams.

Mykolo Romerio universiteto Erasmus studentų ir studentų mentorių 52 asmenų grupė vyko į Zarasus ir i Uteną susitikti su Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos bei Utenos Dauniškio gimnazijos abiturientais ir mokytojais, 32 asmenų grupė vyko i Vilniaus rajoną susitikti su Vilniaus r. Pagirių gimnazijos abiturientais ir mokytojais

Įgyvendinant projektą MRU Erasmus užsienio studentai rengs ir skaitys pranešimus ar kitokio pobūdžio vizualizacijas apie savo šalis, universitetus, kultūrą bei papročius. MRU studentai mentoriai ESN MRU Vilnius sekcijos nariai arba buvę Erasmus studentai – apie savo pasirinkimus ir įtaką jų asmeniniam tobulėjimui: profesijos, sprendimą dalyvauti Erasmus programoje, užsienio šalį ir universitetą studijoms/praktikai, dalyvauti Erasmus studentų mentorių veikloje ir pan.

Moksleiviai ir mokytojai rengs gimnazijų savo miesto, kultūros pristatymus, dalinsis mintimis apie  profesinio pasirinkimo dilemas.

Bendrų susitikimų metu numatomas laikas neformaliam bendravimui ir saviveiklos raiškai tiek  gimnazijose, tiek lapkričio mėn. renginyje Mykolo Romerio universitete Erasmus Got Talent. Moksleiviams ir mokytojams yra siūloma kartu su studentais rengti bendrus talentų pasirodymus.