Konferencijos, seminarai, paskaitos

2011-09-30 10:00:00

A. Mikhailov paskaita “DEMOKRATIJA KAIP IŠŠŪKIS“

dsc2059 Spalio 5 d. vyko Europos Humanitarinio Universiteto rektoriaus prof. dr. Anatoli Mikhailov paskaita – apskrito stalo diskusija „Demokratija kaip iššūkis“. Į renginį kvietė MRU Studentų mokslinės draugijos Teisės filosofijos sekcija.  

Sveikinimo žodį tarė IVR Lietuvos sekcijos pirmininkas prof. dr. Saulius Arlauskas, diskusiją moderavo MRU SMD Teisės filosofijos sekcijos narys Aidas Baublys ir VU Teisės fakulteto doc. dr. Vaidotas A. Vaičaitis.