Konferencijos, seminarai, paskaitos

2011-09-21 14:30:00

Prof. dr. Stefan Danner iš Leipcigo vizitas

hteb Rugsėjo 22 d. Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto Edukologijos katedroje viešėjo prof. dr. Stefan Danner iš HTWK Leipcigo universiteto (Vokietija).

Svečias  Vaiko teisių apsaugos studijų programos studentams skaitė paskaitą socialinių įgūdžių formavimo darželio auklėtiniams ir pradinių klasių moksleiviams tema.