Renginiai ir įvykiai

2011-09-17 09:00:00

Mykolo Romerio knygos pristatymas

dsc1388

Rugsėjo 21 d. vyko Mykolo Romerio knygos „Lietuvos sovietizacija 1940 m. Istorinė Lietuvos sovietizacijos apžvalga ir konstitucinis jos įvertinimas“ pristatymas-diskusija.

Skaitytojo dėmesiui siūlomas prof. dr. Mykolo Romerio veikalas „Lietuvos sovietizacija 1940 metais. Istorinė Lietuvos sovietizacijos apžvalga ir konstitucinis jos įvertinimas“ – pirmoji mokslinė studija, skirta 1940 metų vasaros įvykiams Lietuvoje, analizuojanti Lietuvos prievartinį įjungimą į Sovietų sąjungą ir teisės požiūriu vertinanti jai primestą sovietinio pobūdžio vadinamąją „sąjunginės respublikos konstituciją“. Parašyta vokiečių okupacijos metais Lietuvoje, bet dėl susiklosčiusių konkrečių istorinių aplinkybių visuomenei tapusi prieinama pirmiausia emigracijoje, studija virto pripažinta teisine teorine baze vėliau vykdytiems šios problematikos tyrimams, buvo padėta į atkuriamos Lietuvos nepriklausomybės teisinius pamatus – rengiant istorinį Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. vasario 7 d. nutarimą „Dėl 1939 m. Vokietijos-TSRS sutarčių ir jų pasekmių Lietuvai“. Publikuojamas baigiamasis prof. Mindaugo Maksimaičio straipsnis atskleidžia veikalo parašymo aplinkybes ir jo publikavimo užsienyje ir Lietuvoje istoriją.

Leidinį pristatė Mykolo Romerio universiteto profesorius Mindaugas Maksimaitis - teisininkas, teisės istorikas, apdovanotas Lietuvos mokslo premija už darbų ciklą „Lietuvos konstitucionalizmo istorijos studijos (1998–2006 m.)“.

Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko