Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2011-12-09 02:00:15

Sveikiname

dsc7348 Rasą Rotomskienę (Socialinės informatikos fakultetas, Elektroninio verslo katedra) gruodžio 9 d. apsigynusią disertaciją "Innovation and Sustainability in the Implementation of e-Health: an International Perspective on the Role of Stakeholders" (lt. "Inovatyvumas ir tvara diegiant e-sveikatą: tarptautinė suinteresuotų pusių vaidmens perspektyva") (Vadyba ir administravimas, 03 S).

PROBLEMA: pastaraisiais metais daugelis nacionalinių e-sveikatos programų žlugo ar patyrė didelių sunkumų vėluojant, patiriant finansinius nuostolius, ar susidurdami su būtinybe mažinti projektų apimtis jų įgybendinimo metu. TIKSLAS: išnagrinėti sąlygas, prie kurių nacionalinės IKT diegimo sveikatos priežiūros sektoriuje programos skatina sveikatos priežiūros gerinimą ir inovacijas. DARBO METODAI: kokybinė studija, kuri remiasi dviem ištęstinėmis tarptautinėmis atvejo studijomis (Jungtinė Karalystė), taip pat dalyvio stebėsenos bei giluminių pusiau struktūruotų interviu su ekspertais rezultatais. APLINKA: mokslinė stažuotė nacionalinėje Velso programoje, kuri diegia IKT Velso sveikatos priežiūros sektoriuje - Welsh Informatics Service (pries tai buvusi Informing Healthcare). DALYVIAI: 10 mėnesių dalyvavimu paremta organizacijos darbo stebėsena bei tolesnė stebėsena dar 6 mėnesius. Daugiau nei 20 giluminių intervių su srities ekspertais: programoje ir Velso sveikatos priežiūros įstaigose dirbančiais projektų vadovais, keletas programos direktorių, medikai, IT tiekėjai bei pacientai. REZULTATAI: studija pateikė praktika grįstus rezultatus bei naujas įžvalgas, susijusias su IKT diegimo sveikatos sektoriuje specifika. Keletas pagrindinių išvadų: sveikatos piežiūra – tai specifinė sritis technologiniams pokyčiams; “iš viršaus į apačią” pokyčių vadybos metodai čia nėra veiksmingi; į pacientą orientuotos (integruotos) sistemos reikalauja darbo organizavimo pokyčių; siekiant sutarimų dėl reikalingų pokyčių, yra būtinas organizacinis mokymasis; suinteresuotųjų pusių įtraukimas prisideda prie IKT inicijuotų pokyčių tvaros ir inovacijų sveikatos priežiūros sektoriuje; nacionalinės programos vaidmuo – suteikti reikiamą platformą įvairialypiam  suintersuotų pusių įtraukimui ir mokymuisi. IŠVADOS: multidimensinis suinteresuotų pusių įtraukimas turi puikų potencialą prisidedant prie technologinių pokyčių tvaros ir inovacijų sveikatos priežiūros sektoriuje. Tačiau tai galima pasiekti tik tuo atveju, kai yra išpildomos tam tikros suinteruotų pusių įtraukimo į procesą sąlygos.