Renginiai ir įvykiai

2011-06-13 13:46:00

MRU nuo šių metų ruoš filosofijos bakalaurus

dsc0027

Mykolo Romerio universiteto Humanitarinių mokslų institutas šiemet pradeda ruošti specialistus pagal naujo tipo filosofijos bakalauro programą. Nors studijuoti filosofiją siūlo kelios aukštosios Lietuvos mokyklos, instituto kolektyvas neabejoja, kad šiandien filosofijos studijos yra reikalingos ir bus paklausios. Integracijos Lietuvos darbo rinkoje tyrimai rodo, kad jas baigusieji geba varžytis su kitų specialybių atstovais, sėkmingai įsidarbina bei dirba, nes yra pajėgūs aprėpti platesnį profesijų spektrą.

Mykolo Romerio universiteto Humanitarinių mokslų instituto Filosofijos katedros vedėjas profesorius Vytis Valatka tikisi, kad ši studijų programa Lietuvoje pagausins puikiai išsilavinusių, savarankiškai mąstančių, humanistiškai nusiteikusių profesionalų skaičių.

„Filosofija nėra nei religijos, nei mokslų, nei kokios nors santvarkos tarnaitė. Nėra tai ir sausa kabinetinė disciplina nuo realybės atitrūkusiems knygagraužiams. Tai savarankiška mokslų kryptis, įkvėpta išminties meilės, mokanti kritiškai mąstyti, ugdanti pasaulėžiūrą ir atsparumą bet kokioms demagogijoms bei manipuliacijoms. Visa tai jaunam žmogui ir suteikia filosofijos studijos. O šalis be tokių žmonių – tai šalis be perspektyvos“, - tvirtina profesorius.

Mykolo Romerio universiteto filosofijos bakalauro studijų programa trunka 3,5 metų. Šios studijos atveria ne tik pažinimo gelmes, bet ir plačias darbo arba mokslų tęsimo perspektyvas. Pabaigusieji šias studijas kartu su pasirinktomis gretutinėmis įgis ne tik klasikinį humanitarinį išsilavinimą, bet ir kitos specialybės pagrindus. Būtent tai suteikia pranašumą konkuruojant darbo rinkoje, nes dirbti pajėgiama įvairiose srityse. Užbaigusieji šias studijas gebės darbuotis įvairiose srityse - kultūros, politikos, religijos, socialinėje, švietimo. Pabaigę pasirinktas gretutines studijas įgis kvalifikaciją, leidžiančią dirbti valstybės, savivaldos institucijose, mokymo ir švietimo įstaigose, visuomeninėse ir politinėse organizacijose, verslo įmonėse, tarpdisciplininių problemų sprendimo grupėse.

„Mykolo Romerio universitete studentams talkina atviri, draugiški, linkę diskutuoti, kvalifikuoti dėstytojai, kuriems svetima proto bokšto laikysena. Studentus supa tvarkinga, moderni, rūpestingai atliepianti įvairius jauno žmogaus poreikius universiteto aplinka. Galima naudotis puikia mūsų sporto baze, dalyvauti įvairialypiame kultūriniame universiteto gyvenime. Sėkmingai užbaigę studijas taps filosofijos bakalaurais, galinčiais sėkmingai dirbti bei prisidėti prie Lietuvos visuomenės humanizavimo“, - sako vienas programos rengėjų, Mykolo Romerio universiteto Filosofijos katedros lektorius Rimgaudas Bubelis.

Sėkmingai besimokantiems suteikiama galimybė studijuoti Meinuto Nacionalinio Airijos universiteto Filosofijos fakultete pagal tarptautinę ERASMUS programą.

Kuo šios studijos ypatingos palyginus su kitų aukštųjų mokyklų siūlomomis? Suteikiama galimybė rinktis Mykolo Romerio universiteto gretutines šių krypčių studijas: ekonomikos, socialinio darbo, teisės, verslo, verslo informatikos, viešojo administravimo arba psichologijos. Baigus bakalauro studijas galima tęsti mokslus be išlyginamųjų studijų pagal šias Mykolo Romerio universiteto magistro studijų programas: strateginis inovacijų valdymas, strateginis organizacijų valdymas, viešasis administravimas, veiklos auditas, aplinkos apsaugos politika ir administravimas, savivaldos institucijų administravimas, Europos Sąjungos politika ir administravimas, darnaus vystymosi vadyba ir administravimas, viešoji politika, Europos kaimynystės politika, lyderystė ir pokyčių valdymas, programų ir projektų valdymas, sveikatos politika ir valdymas, socialinis darbas, socialinė gerontologija, vaiko teisių apsauga, teisės edukologija, gerovės sociologija, verslumo edukologija, socialinė politika ir administravimas, elektroninio verslo vadyba, elektroninės valdžios administravimas.

Informaciją apie studijų kainą, reikalavimus stojantiesiems, kontaktus bei konsultacijas dėl studijų programos pasirinkimo surasite interneto svetainėje www.mruni.eu/lt/norintiems_studijuoti.