Renginiai ir įvykiai

2011-06-28 09:45:01

Tarptautinė mokslinė konferencija „Akademinė etika ir universitetų valdymo tobulinimas“

dsc4998

Birželio 28–30 d. Mykolo Romerio universitetas, siekdamas prisidėti prie aukštojo mokslo reformos ir skatinti socialiai atsakingą akademinę veiklą, rengė tarptautinę mokslinę konferenciją: „Akademinė etika ir universitetų valdymo tobulinimas“ (I-414 aud.). Konferencijos kalbos: anglų ir rusų k.

Konferencijos problematika:

1. Universitetai globalių ir lokalių pokyčių kontekstuose. Vertybių transformacija aukštojo mokslo sistemoje. Aukštojo mokslo sistemos etosas ir Universiteto Misija. Akademinio tapatumo formų kaita. Socialiai atsakingo universiteto (aukštojo mokslo) kūrimas ir jo vaidmuo darnaus vystimosi strategijų įgyvendinime.
2. Akademinė etika universitete: tarp valstybės reguliavimo ir savireguliacijos. Aukštojo mokslo etikos priežiūros kontrolieriaus institucija: svarstymai „už“ ir „prieš“. Etikos infrastruktūra universitetų savivaldoje; teisinių ir etinių mechanizmų sąveika. Kolektyvinė universiteto savimonė ir savikritika. Universiteto vertybių formavimas valdymo procesais. Universitetų etikos kodeksų institucionalizacijos problemos ir funkcionalumo veiksniai.
3. Principų ir poelgių integralumas kovoje su akademinėmis ydomis. Akademinio gyvenimo sutrikimų suvokimas tarpkultūriniuose kontekstuose ir unifikuotų standartų paieškos. Plagiato ypatumai informacinėje visuomenėje ir antiplagiarizmo iniciatyvos; akademinio nesąžiningumo formos ir demaskavimo strategijų institucionalizavimas universitetuose.
4. Mokslinių tyrimų etika: mokslo sričių įvairovė ir jų profesinio integralumo problemos. Socialinės etinės mokslo ir mokslo valdymo dimensijos. „Naujasis profesionalizmas“ prieš pseudomokslą ir netinkamą profesinių funkciją vykdymą. Moksliniu tyrimų sąžiningumas, vertinimo kriterijai, mechanizmai ir valdymo perspektyvos.

Konferencijos programa .