Renginiai ir įvykiai

2012-03-12 09:00:00

Visuotinis MRUSA susirinkimas

mrusalogoeb

Kovo 22 d.vyko Visuotinis Mykolo Romerio universiteto Studentų atstovybės (MRUSA) narių susirinkimas.

Sveikindamas susirinkusiuosius studijų prorektorius doc. dr. Giedrius Viliūnas pastebėjo, kad MRUSA susirinkimas - tai vienas svarbiausių Universiteto gyvenimo įvykių. „Šiuolaikiniame universitete studentai - esminė ašis, apie kurią viskas sukasi“, - akcentavo studijų prorektorius kviesdamas studentus aktyvesnei partnerystei. Doc. dr. G. Viliūnas taip pat pastebėjo pasitikėjimu ir bendradarbiavimu grįstų santykių trūkumą visuomenėje ir siūlė juos pradėti keisti jau universitete, imtis iniciatyvos jaunimui.

Priimti atsakingus bei reikšmingus sprendimus MRUSA susirikimui taip pat linkėjo ir Universiteto kancleris doc. dr. Saulius Spurga. „Studentų vaidmuo Universitete turi tik stiprėti“, - sake Universiteto kancleris, pastebėdamas, kad dalyvaujantys Atstovybės veikloje turi ne tik asmeninės naudos padėdami kolegoms ir Universitetui, bet ir prisidedami prie aukštojo mokslo sistemos tobulinimo. Doc dr. S. Spurga savo ir Universiteto rektoriaus prof. dr. Alvydo Pumpučio vardu dėkojo MRU Studentų atstovybei už konstruktyvų bendravimą bei linkėjo Universitete jaustis visaverčiais šeimininkais.

MRUSA sveikino, jos ligšlioniam Prezidentui Laurynui Juozapaičiui gražius žodžius sakė bei kūrybingo darbo susirikimui linkėjo Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Dainius Dikšaitis, Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentas Vygintas Eidėnas, Klaipėdos universiteto studentų sąjungos prezidentė Aurima Švedaitė.

Susirinkimo metu buvo išklausyta ir tvirtinama MRUSA veiklos ataskaita, finansinės ataskaita, Kontrolės komisijos ataskaita.

Visuotinio susirinkimo metu taip pat buvo išrinkti: MRUSA Prezidentas, Valdybos nariai (10 narių ir Prezidentas), Kontrolės komisija (3 nariai).

Naujuoju MRUSA prezidentu buvo išrinktas 3 kurso teisės studijų programos studentas Andrius Zalitis. Svekiname naująjį MRUSA vadovą ir linkime sėkmės!

Studentų atstovybės (MRUSA) visuotinio narių susirinkimo, vyksiančio kovo 22 d., darbotvarkė.


Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko