Renginiai ir įvykiai

2012-10-26 13:00:00

VII-oji mokslinė konferencija „Darnaus vystymosi strategija ir praktika“

1-titulinemaz Kasmetinė Politikos ir vadybos fakulteto Aplinkos politikos katedros rengiama mokslinė konferencija „Darnaus vystymosi strategija ir praktika“ šiemet vyko jau septintąjį kartą. Šiais metais buvo nemažai naujovių: konferencija buvo surengta ne pavasarį, kaip įprasta, o rudenį (spalio 25 d.) ir įsiliejo į MRU Mokslo dienų šventę bei tapo tarptautinės tarpdisciplininės konferencijos „Socialinės inovacijos: teorinės ir praktinės įžvalgos“ arba „SocIn 2012“ dalimi.

Konferenciją atidarė prof. dr. Imantas Lazdinis, o paskui su doktorantu Vytautu Azbainiu ir prof. dr. Vitalija Rudzkiene skaitė bendrą pranešimą „Saugomų ekosistemų vertinimas socialiniu-ekologiniu aspektu“. Doc. dr. Aldona Jociutė pranešimu „Visuomenės dalyvavimo principo raiška darnaus vystymosi kontekste“ pristatė savo būsimą mokymo priemonę. Dr. Julija Naujėkaitė ir magistrantė Giedrė Raginytė aptarė žemės naudojimo, paskirties keitimo ir miškininkystės sektoriaus valdymą ir apskaitą klimato kaitos kontekste. Doc. dr. Pranas Mierauskas nagrinėjo Lietuvos gamtinio karkaso atitikties ekologiniams tinklams vertinimą. Toliau konferenciją pratęsė trys MRU doktorantės: Ieva Misiūnė pristatė atliktą tyrimą „Nevyriausybinis aplinkosauginis sertifikavimas: savanoriškų standartų diegimas įmonėse, jų laikymasis ir poveikis“, Loreta Steponėnaitė aptarė vertybių vadybos diskursą vandens išteklių valdymo uždavinius įgyvendinančiose institucijose ir vandentiekio įmonėse Lietuvoje, o Asta Juknevičiūtė – saugomų teritorijų ir miškų ūkio sistemų valdymo ypatumus. Viešnia iš Vytauto Didžiojo universiteto – doktorantė Genovaitė Liobikienė pristatė vartojimo pokyčius Lietuvoje ir jų poveikį aplinkai. Dr. Erika Matulionytė – Jarašūnė skaitė pranešimą „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energetikoje darnaus vystymosi kontekste“. Mėgėjiškos žūklės plėtros tarybos prie Aplinkos ministerijos narys bei Asociacijos žūklės klubas „Merkys“ prezidentas Vladimir Adelšin nagrinėjo mėgėjiškos žūklės valdymo optimizavimą Lietuvoje, o doktorantė Aušra Šaltenytė gilinosi į augalų genetinių išteklių apsaugą ex situ Baltijos jūros regione. Doc. dr. Algimantas Bakas vaizdžiai pristatė paskutinį konferencijos pranešimą – „Savivaldybių sistemų ir „gamintojo atsakomybės“ santykis Lietuvos atliekų tvarkymo valdyme“.

Po konferencijos užtrukusiose diskusijose dalyviai aptarė svarbiausias pranešimų mintis bei pasidalijo idėjomis dėl kitų metų konferencijos.Nuotraukos: Aušros Šaltenytės