Naujausioji knyga

2007-10-11

Viešoji politika ir administravimas

kn

Straipsnių rinkinys
Išleido Kauno technologijos universiteto leidykla „Technologija“
ISSN 1648-2603
Išl. metai 2007

Išsamesnės informacijos ieškokite Leidybos centro tinklalapyje.