Naujausioji knyga

2013-10-08 13:29:00

VERTYBĖS KULTŪRŲ KONTEKSTUOSE: teorinis sintetinis mokslo darbas

mruvertybes-kulturu-kontekstuose

Teorinis sintetinis mokslo darbas, skirtas vertybių tematikai. Pateikiami profesoriaus B. Kuzmicko 1996–2012 metų laikotarpiu mokslo leidiniuose skelbti tyrimų rezultatai. Pradedama platesniam teoriniam svarstymui skirtu straipsniu, parodančiu, kaip leidinio autorius supranta vertybes ir vertinimus, iš jų plaukiančias privalomybes ir normas. Aiškinama, jog vertybes ir vertinimus aptinkame visose žmonių santykių ir veiklos srityse, kur siekiama aukštų tikslų, remiamasi aiškiais kriterijais. Tai moralės, meno, tautiškumo, religijos sritys.

Vertybių sričiai priskirtini ir tikslai bei siekiamybės, kurios iškyla konkrečiose istorinėse, politinėse situacijose. Apie tai kalbama atskiruose straipsniuose. Skelbiami straipsniai, skirti kultūrų ir religijų sandūroms, jų skirtumams ir bendrumams. Parodoma, kad globaliųjų tarpkultūrinių sąveikų kontekste ryškėja kiekvienos kultūros savitumo vertė, filosofinės refleksijos svarba tautinio tapatumo kaip vertybės savivokai.

Darbas skiriamas filosofijos studijų studentams, humanitarinių ir socialinių mokslų darbuotojams, visiems, kam įdomios vertybių problemos.

Skaityti ir pirkti knygą galite adresu http://ebooks.mruni.eu/