Renginiai ir įvykiai

2011-09-04 09:00:00

Verslo teisės katedra ir Lietuvos nemokumo teisės tinklas kvietė į diskusiją „Kaip pagerinti nemokių įmonių administravimą?“

lilneb

žGruodžio 14 d. Universitete teisės ekspertai, susibūrę į Lietuvos nemokumo teisės tinklą, kartu su MRU Verslo teisės katedros mokslininkais rengė diskusiją „Kaip pagerinti nemokių įmonių administravimą?“.

Renginio tikslas – sudaryti galimybę teismams, kreditoriams, administratoriams ir mokslo atstovams išsakyti savo požiūrį į problemas, susijusias su: 1) administratorių skyrimu ir galimomis jo alternatyvomis, 2) administravimo paskirtimi ir vieta nemokumo procese, 3) administravimo išlaidomis ir administratorių atlyginimu, bei įvardinti galimus jų sprendimo būdus. Kviečiame dalyvauti visus, besidominčius nemokumo teisės aktualijomis.

Lietuvos nemokumo teisės tinklas – tai neformalus ekspertų tinklas, jungiantis teisės mokslininkus ir praktikus, kurie aktyviai veikia nemokumo teisės taikymo bei plėtros srityse. Tinklo tikslas – suteikti forumą įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios atstovams, teisėjams, bankroto administratoriams, advokatams bei teisės mokslininkams keistis nuomonėmis, idėjomis ir įžvalgomis apie nemokumo teisės tendencijas ir perspektyvas nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.

Steigiamasis Lietuvos nemokumo teisės tinklo susirinkimas įvyko Mykolo Romerio universitete 2011 m. rugsėjį. Šis tinklas yra Šiaurės šalių nemokumo tinklo (angl. Nordic Insolvency Law Network) partneris Lietuvoje ir aktyviai bendradarbiauja su Skandinavijos ir Baltijos šalių nemokumo teisės ekspertais.

Jei turite pasiūlymų dėl diskusijos tematikos ar pageidaujate gauti detalesnės informacijos apie Lietuvos nemokumo teisės tinklo veiklą, galite susisiekti su tinklo koordinatoriais – Mykolo Romerio Universiteto Teisės fakulteto Verslo teisės katedros docentais dr. Salvija Kavalne ir dr. Rimvydu Norkumi el. paštu kavalne@gmail.com.

Apskritojo stalo diskusijos programa .