Skelbiame

2015-04-02 10:33:00

„Velykų rytą lelija pražydo ne dėl manęs vieno – dėl viso svieto“

mrubibliotekaknyguparodavelykos

Maloniai kviečiame į knygų parodą Didžiojoje skaitykloje „Velykų rytą lelija pražydo ne dėl manęs vieno – dėl viso svieto“.

„Raseinių, Betygalos ir kitose šios apylinkės Žemaitijos vietose Velykų antrą dieną seniau mėgdavo vaikščioti kaimo velykautojai, arba lalauninkai. Kiaušiniauti dažniausiai vaikščiodavo vaikai, kurie sau nori pasirinkti kiaušinių ir gauti vaišių.

Kiaušiniautojas, įėjęs gryčion, stovi prie durų, nusiėmęs kepurę nuo galvos, ir laiko ją abiem rankom kaip krepšį, kalbėdamas tokią oraciją:

Aš – mažas vaikelis,
Kaip pupų pėdelis,
Skyniau kvietkelį,
Mečiau ant kelio.
Pons Jėzus jojo,
Linksmai giedojo.
Velykų rytą
Lelija pražydo
Ne dėl manęs vieno –
Dėl viso svieto.
Kepurę laikau –
Kiaušinio prašau.

Šeimininkė kepurėn įdeda bent vieną margą kiaušinį ir velykinio pyrago kampelį. Vaikutis, padėkojęs už dovanas, išeina. Taip apeina visą savo kaimą ne vienas, bet keli kiaušiniautojai. Kai per daug įkyri velykautojai, daugelis nebenori jų trobon įsileisti. Kartais net šunimis užsiundo įkyresnius.“

Iš: Balis Buračas. Lietuvos kaimo papročiai, 1993, p. 227.

Parodą parengė bibliotekininkė Gražina Rozancevaitė