Renginiai ir įvykiai

2010-02-07

Vasario 9 – saugesnio interneto diena

dsc1312

Lietuva prisijungė prie 25-iose Europos šalyse atliekamo tyrimo „ES vaikai internete II“ (EU Kids Online II). Tyrimo metu siekiama įvertinti tokius su interneto naudojimu susijusius reiškinius kaip vaikų susidūrimas su seksualinio ar prievartinio turinio informacija, patyčiomis elektroninėje erdvėje, priklausomybe nuo interneto, galimais pavojais pokalbių svetainėse ir socialiniuose tinkluose. Projekto metu atkreipiamas dėmesys ir į galimas su mobilių telefonų naudojimu susijusias grėsmes. Ypatingas dėmesys skiriamas tėvų galimybėms apsaugoti vaikus nuo interneto keliamų grėsmių.

Šiame tyrime dalyvauja Austrija, Belgija, Bulgarija, Kipras, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Airija, Italija, Lietuva, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Turkija ir Jungtinė Karalystė.

Lietuvos tyrėjus atstovauja Mykolo Romerio universiteto Psichologijos katedros mokslininkai: prof. dr. Rita Žukauskienė, doc. dr. Alfredas Laurinavičius, lekt. Laura Ustinavičiūtė.

Projektą koordinuoja mokslininkų grupė iš Londono Ekonomikos ir Politikos mokslų mokyklos (London School of Economics and Political Science). Šis projektas yra anksčiau vykdyto projekto „ES Vaikai Internete I“ (EU Kids Online I, 2006-2009) tąsa. Projekto koordinatorė profesorė Sonia Livingstone pabrėžia, kad dabar „pirmą kartą bus atliktas platus, sistemingas ir reprezentatyvus interneto ir mobilių telefonų vaikams teikiamų galimybių ir galimų grėsmių tyrimas; tyrimas padės apibrėžti grėsmės kontūrus, šios pakankamai naujos realybės vaizdas taps aiškesnis“.

Tyrimas vykdomas 2009-2011 metais. Jo metu kiekvienoje šalyje, tame tarpe ir Lietuvoje, bus apklausta po 1000 skirtingose šalies vietose gyvenančių 9-16 metų vaikų ir paauglių bei jų tėvų. Pirminiai rezultatai ir išvados numatomos pateikti šių metų rudenį.
Daugiau informacijos: www.eukidsonline.net