Skelbiame

2009-02-04

Vasario 3 d. rektorato posėdyje

dsc0016-foje Svarstytas pasirengimas naujų studentų priėmimui, atsižvelgiant į aukštojo mokslo reformos pokyčius. Visiems fakultetams rekomenduota pristatyti savo studijų programas moksleiviams, bendraujant su jais supažindinti su studijų sąlygomis. Ieškoti lanksčių bendradarbiavimo formų su būsimaisiais studentais, kompetentingai aiškinti jiems priėmimo sąlygas.

Rektorius prof. Alvydas Pumputis, kalbėdamas apie finansinę situaciją, pabrėžė, jog darbuotojams nerimauti dėl darbo užmokesčio nėra pagrindo. Rektoratas liko vieningos nuomonės, jog pirmajame pusmetyje atsižvelgiant į darbo kokybę, būtų taikomi tie patys darbo užmokesčio principai, kaip ir praėjusiais metais.

Rektoratas pritarė Universiteto sekretoriaus dr. Sauliaus Spurgos projektui dėl Tęstinių studijų centro reorganizavimo. Centro darbuotojų bazinis atlyginimas ir priedai bus skaičiuojami ir perskiriami kas ketvirtį, atsižvelgiant į finansinius centro veiklos rezultatus. 40 proc. centro pajamų skiriama Universitetui, likusi dalis – lektorių atlyginimams ir kitai veiklai.

Rektoratas pritarė mokslo prorektoriaus prof. Vidmanto Egidijaus Kurapkos pateiktai Mykolo Romerio universiteto recenzuojamo periodinio mokslo darbų leidinio „Socialinių mokslų studijos“ redaktorių kolegijos sudėčiai.