Žiniasklaida

2009-07-31

Valstybės tarnybos aktualijos

valstybestarnybosaktualijos Liepos mėn. nr. spausdinamas Mykolo Romerio universiteto Strateginio valdymo ir politikos fakulteto Valdymo teorijos katedros vedėjo prof. habil. dr. Stasio Puškoriaus ir Lietuvos karo akademijos Vadybos katedros dėstytojo prof. habil. dr. Eduardo Enriko Jančausko str. „Valstybės tarnybos valdymo modernizavimas: įžvalgos ir pasiūlymai.“