Naujausioji knyga

2012-04-01

VALSTYBĖS IR TEISĖS PROBLEMOS LIETUVIŲ IŠEIVIJOS PUBLIKACIJOSE (1944–1990): monografija.

vtplipeb

Monografijoje, parengtoje vykdant nacionalinės mokslo programos „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ mokslinių tyrimų projektą „Valstybės ir teisės problemos lietuvių išeivijos darbuose“, siekiama inventorizuoti lietuvių išeivijos plunksnai priklausančią mokslinę ir publicistinę produkciją valstybės ir teisės klausimais, per visą Lietuvos sovietinės okupacijos laikotarpį gausiai skelbtą laisvajame pasaulyje. Apžvelgus emigracijoje dirbusių lietuvių teisininkų veiklos sąlygas, jų pastangas ir toliau bent dvasia išlikti teisininkais bei tų pastangų rezultatus, aptariamos daugybėje jų publikacijų dėstytos mintys, išsakytos istorinės Lietuvos valstybės ir teisės problematika, moderniais pagrindais 1918 m. atkurtos šios valstybės ir
teisės vertinimai, jų likimai sovietinės okupacijos laikotarpiu. Pabrėžiamos ateities įžvalgos, modeliuojančios būsimą Lietuvos valstybę ir teisę, niekada nepaliaujant tikėti pakartotinu jų atgimimu.

Atvirą prieigą prie knygos rasite adresu http://baltic-ebooks.eu/product/valstybs-ir-teiss-problemos-lietuvi-ieivijos-publikacijose-19441990