Naujausioji knyga

2012-03-31

VAIKO VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS ĮGYVENDINIMAS SOCIALIZACIJOS CENTRUOSE: SOCIOEDUKACINIS ASPEKTAS: monografija.

vvpiceb

Monografijos „Vaiko vidutinės priežiūros įgyvendinimas socializacijos centruose: socioedukacinis aspektas“ tikslas – teoriškai ir empiriškai pagrįsti vaiko vidutinės priežiūros įgyvendinimo socializacijos centruose patirtį socioedukaciniu aspektu. Monografijoje apžvelgtos nepilnamečių nusikalstamo elgesio priežastys ir jų raiškos tendencijos, išanalizuota nepilnamečių justicijos įgyvendinimo patirtis Lietuvoje ir Europoje, remiantis empirinio tyrimo rezultatais ištirti vaiko minimalios priežiūros įgyvendinimo ypatumai instituciniu ir savivaldos lygmeniu, ypatingas dėmesys skiriamas socioedukacinę pagalbą teikiančių specialistų požiūrio į taikomų vidutinės priežiūros priemonių efektyvumą ir pagalbos vaikui ir šeimai kokybę bei vaikų socializacijos centro ugdytinių požiūrio į pagalbą vaikui ir jo šeimai analizei. Monografijai būdingas tarpdalykinis požiūris: siejamos edukologijos, psichologijos, sociologijos, socialinio darbo, teisės ir kitų mokslų žinios. Monografija naudinga tų sričių studentams, mokslininkams, politikams, praktikams.

Atvirą prieigą prie knygos rasite adresu http://baltic-ebooks.eu/product/vaiko-vidutins-prieiros-gyvendinimas-socializacijos-centruose-socioedukacinis-aspektas