Skelbiame

2012-04-17 01:00:00

Vadybos ir administravimo mokslo krypties disertacijų tematikų ir doktorantų mokslinių vadovų konkursas

dsc5858

Informuojame, kad prasidėjo Vytauto Didžiojo universiteto su Klaipėdos universitetu, Aleksandro Stulginskio universitetu, Mykolo Romerio universitetu, Šiaulių universitetu vykdomos vadybos ir administravimo mokslo krypties doktorantūros disertacijų tematikų ir doktorantų mokslinių vadovų konkursas. Kviečiame dalyvauti mokslininkus, Mokslo programų komitetus bei mokslininkų grupes.

Siūlomų disertacijų tematikos turi atitikti doktorantūros institucijų mokslinių tyrimų kryptis. Tematikas konkursui galima teikti šiose mokslinių tyrimų kryptyse:

1. Aleksandro Stulginskio universitetas:

- Agrarinio sektoriaus organizacijų vystymo strateginis valdymas

- Kaimiškųjų regionų socialinio ekonominio vystymo vadyba

2. Mykolo Romerio universitetas:


- Verslo sistemų transformacija ir plėtra globalizacijos sąlygomis.

- Viešojo sektoriaus valdymo modernizavimas bei viešojo administravimo sistemų tobulinimas socialinių ekonominių pokyčių sąlygomis.

3. Šiaulių universitetas:


- Strateginis valdymas darnaus vystymosi kontekste

4. Klaipėdos universitetas:


- Vadybiniai darnaus vystymo aspektai regionų organizacijose

- Organizacinės kultūros vystymas: tendencijos, problemos, galimybės

5. Vytauto Didžiojo universitetas:

- Modernių organizacijų (inteligentiškų, besimokančių, besivystančių, virtualių, tinklinių, modulinių) veiklos tendencijų numatymas, veiklos strategavimas, organizacinis vystymas. Atskirų valdymo funkcijų ir sričių organizavimo tobulinimas.

Konkursas vyks iki 2012 m. balandžio 30 d.

Daugiau informacijos apie konkursą galite surasti adresu: http://www.mruni.eu/lt/mokslas/doktorantura/svarbi_info/