Skelbiame

2011-08-22 06:00:00

Užprenumeruota duomenų bazė ISI Web of Knowledge

thomsonreuterseb

Biblioteka kviečia naudotis naujai prenumeruojama citavimo informacijos duomenų baze Web of Science <http://webofknowledge.com>, kurioje pateikiama straipsnių citavimo ir bibliografinė informacija bei santraukos iš pasaulyje pripažintų mokslinių leidinių.

MRU vartotojams prieinamos šios Web of Science dalys:

  • Conference Proceedings Citation Index (Social Science & Humanities, 1990 m. – dabar) – socialinių ir humanitarinių mokslų konferencijų, simpoziumų, seminarų medžiaga: santraukos, bibliografinė ir citavimo informacija.
  • Social Sciences Citation Index (2005 m. – dabar) - socialinių mokslų duomenų bazė, kurioje referuojami straipsniai iš 2 697 žurnalų, apimančių teisę, istoriją, psichologiją, politikos mokslus, antropologiją, informacijos mokslus, lingvistiką, filosofiją, psichiatriją, sveikatos apsaugą, sociologiją, urbanistiką ir kt.
  • Arts & Humanities Citation Index (2005 m. – dabar) - humanitarinių mokslų duomenų bazė, kurioje referuojami straipsniai iš 2 300 pasaulyje pripažintų meno ir humanitarinių mokslų žurnalų, apimančių archeologiją, architektūrą, meną, Azijos studijas, klasiką, šokį, folklorą, istoriją, kalbas, lingvistiką, literatūros apžvalgas, muziką, filosofiją ir kt.
  • EndNote Web - bibliografinių įrašų tvarkymo programa.