Skelbiame

2017-03-20

Už aukščiausio lygio tarptautinius mokslo straipsnius MRU mokslininkams išmokėtos premijos

clarivatescopus 2010 metais pertvarkius MRU mokslo vadybos sistemą palaipsniui pereita prie publikavimo anglų kalba aukšto tarptautinio lygio citavimo indeksą turinčiose knygose ir žurnaluose (prioritetą teikiant „Clarivate Analytics“ (buv. „Thomson Reuters“) ir „Scopus“ duomenų bazėse esančiuose leidiniuose.
Šis strateginis siekis įtrauktas į MRU akademinio personalo priėmimo į darbą, krūvio formavimo, atlygio, kėlimo pareigose ir kitas vadybos sistemas.
2016 m. MRU Taryba priėmė sprendimą skirti kasmetines premijas už mokslo straipsnius, publikuotus žurnaluose, kurie įtraukti į „Clarivate Analytics“ (buv. „Thomson Reuters“) ir „Scopus“ duomenų bazes.
Taip pat už autorinį lanką monografijos, recenzuotos knygos dalies, mokslo studijos, publikuotos aukšto tarptautinio lygio akademinių leidyklų. Premijos skiriamos už publikacijas, atitinkančias Universiteto studijų kryptis, prioritetinę mokslinių tyrimų kryptį ir mokslo programų tematiką, įregistruotai Universiteto bibliotekoje su prieskyra Universitetui.
2017 m. kovo mėnesį MRU mokslininkams ir tyrėjams už aukšto tarptautinio lygio publikacijas išmokėjo daugiau kaip 26 000 eurų.
Pasak MRU rektoriaus doc. dr. Algirdo Monkevičiaus, taip siekiama ne tik finansiškai paskatinti universiteto mokslininkus, prisidėti prie jų kaip tyrėjų kompetencijų stiprinimo, bet ir parodyti kiekvienos aukšto lygio tarptautinės mokslo publikacijos prestižiniuose mokslo leidiniuose svarbą universitetui.
„Ši paskata padeda pritraukti ir išlaikyti MRU aukšto tarptautinio lygio mokslininkus, skatina juos aktyviau dalyvauti tarptautiniuose projektuose, kelia mokslinių tyrimų ir studijų kokybę“, - pabrėžė A. Monkevičius.