Konferencijos, seminarai, paskaitos

2006-09-22

Universiteto Garbės daktaro Luzijaus Wildhaberio paskaita

570-dsc0024

Rugsėjo 22 d. Mykolo Romerio universitete lankėsi Europos žmogaus Teisių Teismo Pirmininkas, Mykolo Romerio universiteto Garbės daktaras  prof. dr. Luzijus Wildhaberis.  Prof. dr. L. Wildhaberą priėmė Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis.

Svečią lydėjo Lietuvos Konstitucinio Teismo pirmininkas dr. Egidijus Kūris, teisėja Toma Birmontienė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovą Europos žmogaus teisių teisme Elvyra Baltutytė ir Europos žmogaus teisių teismo teisėja Danutė Jočienė. Prof. L. Wildhaberis akademinei bendruomenei skaitė paskaitą „Kintantys požiūriai į Europos žmogaus teisių teismo funkcijas“. Gausiai susirinkę studentai ir dėstytojai nepraleido puikios progos padiskutuoti aktualiais žmogaus teisių klausimais.


Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko